Základní škola a Mateřská škola Vilémov

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2024/2025

materska-skola-1/zapis-do-ms-pro-skolni-rok-2024-2025/

Aktuálně

.

 

 

 

Projekt 72 hodin

Sběr

 

Aktualizováno dne 12.10.2016

xxxxxxx

 

Umělecké vzdělávání na naší škole od října 2016

 

Ve spolupráci se Základní umělecko školou Klementa Slavického v Kadani se nám podařilo pro zájemce zajistit výuku ve Výtvarném oboru a Hře na klavír. 

Děti se vybranému oboru budou věnovat vždy 1x týdně v pozdních odpoledních hodinách přímo v prostorách naší školy a na konci pololetí bude jejich snaha oceněna samostatným vysvědčením ze ZUŠ.

 

Aktualizováno dne 05.10.2016

 

xxxxxxx

Angličtina v mateřské škole

 

Po několika letech se opět podařilo obnovit kroužek angličtiny v naší školce. Bude probíhat od října do června a děti se v něm hravou a zábavnou formou seznámí se základy anglického jazyka.

 

Aktualizováno dne 05.10.2016

xxxxxxx

 

Říjen ve znamení preventivních programů

 

Ve spolupráci se sdružením RADKA z. s. z Kadaně se děti z 5. - 9. ročníku zúčastní preventivního programu, který je věnován domácímu násilí. Proškolené pracovnice sdružení přijedou za dětmi, kterým promítnou krátký film s danou tematikou a budou s dětmi na téma domácího násilí a potažmo násilí vůbec diskutovat.

 

04.10.2016 - 6. a 7. ročník

10.10.2016 - 5. ročník

17.10.2016 - 8. a 9. ročník

 

Aktualizováno dne 03.10.2016

 

xxxxxxxx

 

 

 

Zahájení školního roku 2016/2017

 

01. 09. 2016

08:00 hodin

 

Všechny srdečně zveme na slavnostní zahájení školního roku, které se uskuteční na hřišti u tělocvičny (v případě nepříznivého počasí se přesuneme do tělocvičny).

 

kolektiv pracovníků ZŠ a MŠ

 

 

Aktualizováno dne 29. 08. 2016.

 

xxxxxxx

 

 

 

 

SBĚR PAPÍRU a PET LAHVÍ v letošním školním roce

(program EVVO)

 

Ukončení sčítání pro školní rok 2015/2016:

17. 06. 2016

Sběr, přivezený po tomto datu, bude žáků započítán do nového školního roku 2016/2017.

 

Odměna za sběr (výlet zdarma) se v současnosti připravuje a uskuteční se v průběhu září - listopadu 2016. 

 

Prázdniny - sběr můžete dětem vozit v průběhu prázdnin v těchto termínech:

 

01. 07. - 15. 07. 2016

25. 08. - 31. 08. 2016

(V pracovních dnech bude přístupný areál školy s příjezdem ke garáži.)

 

Aktualizováno 01. 06. 2016.

 

xxxxxxx

 

 

Příjímací řízení na střední školy 2015/2016

 

Gratulujeme

tímto všem našim žákům, kteří v letošním školním roce vychází,

k přijetí na střední školy, které si vybrali.

Všichni žáci byli přijati!

 

celý pedagogický sbor ZŠ a MŠ Vilémov, okres Chomutov

Škola

 

Aktualizováno 17. 05. 2016

 

xxxxxxxxxxxxx

 

PLAVÁNÍ DĚTÍ Z MŠ

Plavání našich nejmenších v Kadani bylo úspěšně ukončeno. Děti si odnesly spoustu zážitků a samozřejmě dostaly na závěr Vysvědčení Plaváčka, které si můžete prohlédnout.

Budeme rádi, když si vše budeme moci příští škoní rok zopakovat!

Vysvědčení Plaváčka 2016

Aktualizováno 28. 04. 2016

 

xxxxxxxxxxxxxx

 

!!! G R A T U L U J E M E !!!

 

Gratulace

 

Rádi bychom touto cestou pogratulovaji dvěma našim bývalým žákům, kteří nám dělají dobré jméno, i když už opustili naši školu:

 

Ladislav Kouba

1. místo

• zvítězil ve 2. ročníku regionální profesní soutěže v oboru svařování kovů, který pořádala Okresní hospodářská komora Chomutov dne 13. 4. 2016

 

                            -----------------------------------------------------------------------------

 

Tomáš Lhoťan

1. místo

 

• zvítězil ve dvojici se spolužákem Davidem Ondráčkem v elektrikářské soutěži Kopos Cup 2016

• přikládáme odkaz na článek Chomutovského deníku: 

http://chomutovsky.denik.cz/zpravy_region/elektrikari-esozu-zvitezili-20160422.html

 

Aktualizováno 22. 04. 2016

 

xxxxxxxxxxxxx

 

  INTENZIVNÍ KURZ ANGLIČTINY S RODILÝM MLUVČÍM

                                            PŘÍMO NA NAŠÍ ŠKOLE

 

 

Cena za žáka:                      1250 Kč za celý týden   

Termín:                               16.05.2016 – 20.05.2016

Platby (možno rozložit):         300,- Kč záloha do 15.03.2016

                                           950,- Kč doplatek do 13.05.2016

 

Vážení rodiče,

škola za Vámi přichází s nabídkou na intenzivní kurz angličtiny od společnosti TalkTalk. Tento kurz nabízí jedinečnou možnost rozšíření jazykových kompetencí Vašeho dítěte.

Cílem kurzu je zdokonalit jazykové dovednosti Vašich dětí použitím nové rozsáhlé slovní zásoby, správné gramatiky a výslovnosti a zároveň zvýšit jejich sebejistotu při používání mluvené i psané angličtiny.

V loňském roce tato společnost pracovala na mnoha desítkách škol a díky mimořádně úspěšným kurzům se jim podařilo vybudovat tým zkušených a kvalifikovaných učitelů z Velké Británie, USA a Kanady. Jejich lektoři pracují se zapálením a nadšením a jsou připraveni pomáhat českým žákům zábavnou formou zlepšit jejich znalosti angličtiny.

Sami žáci se budou moci přesvědčit, jak je během týdne opustí ostych při komunikaci v angličtině a jak velký pokrok udělají.

Cena kurzu je velmi výhodná zvláště, když porovnáme ceny srovnatelných kurzů v jazykových školách. Své děti nemusíte nikam vozit, což by zvyšovalo další náklady. Navíc díky intenzivní denní výuce je tento typ kurzu téměř srovnatelný s krátkodobým pobytem dítěte v zahraničí.

Kurzy společnosti TalkTalk

  • aktivní forma učení pod vedením zkušených a kvalifikovaných lektorů
  • kurzy vedeny rodilými Angličany a Američany, kteří používají pro studenty zajímavé a obohacující metody (žádné testy, spoustu her, scének, dialogů a zajímavých aktivit)
  • vyučování přímo na škole, studenti nemusejí nikam chodit, lektor přijede k nim
  • kurzy trvají od pondělí do pátku, v rozsahu šesti vyučovacích hodin denně
  • studenti ztratí ostych z mluvení a získají sebedůvěru a jistotu
  • po absolvování kurzu certifikát pro každého studenta

 

• Výuka: 6 hodin denně od pondělí do pátku

• 30-ti hodinový kurz, minimálně 15 či více žáků (mohou být i dvě skupiny, přihlásí-li se více studentů)

 

Další doplňující informace u p. uč. Houskové

 

Aktualizováno 09.03.2016

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Elektronická žákovská knížka

• MOŽNOST PŘÍSTUPU K INTERNETU PRO ŽÁKY A RODIČE • 

středa, čtvrtek, pátek ................. 13:00 - 14:00 hodin

v budově vyššího stupně

 

Vážení rodiče, 

ve školním roce 2015/2016 zahájíme provoz elektronické žákovské knížky pro 1. – 9. ročník. Tato změna má usnadnit zjišťování průběžných výsledků hodnocení jednotlivých žáků a také umožnit lepší komunikaci žák – rodič – učitel.

Žáci obdrží v prvním týdnu školního roku přihlašovací jméno, heslo a podrobnější údaje o vstupu do elektronické žákovské knížky. 

Odkaz na stažení mobilní aplikace: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.skolaonline.mobile

Rodiče budou mít své vlastní přihlašovací údaje, které si vyzvednou v kanceláři školy od 1. 9. 2015 v době od 7 - 14 hodin

Žáci, kteří nemají přístup na internet, mohou využít školní počítač v odpoledních hodinách (po předchozí domluvě).

Pro omlouvání absence a důležitá sdělení dostanou žáci Žákovský zápisník.

Přejeme vám hodně trpělivosti a věříme, že nám systém bude všem dobře sloužit.

 

Aktualizováno dne 8.10.2015.

xxxxxxxxxxxxx

 

SBĚR PAPÍRU a PET LAHVÍ v letošním školním roce

(program EVVO)

 

Papír i PET lahve odevzdávejte u budovy vyššího stupně.

!!! NOVINKA !!!

Otevření areálu (sběr můžete dovézt až ke garáži):

06:00 h - 08:00 h

14:30 h - 16:00 h

 

xxx

Sběr papíru a PET lahví 2015/2016

!!! POZOR !!!

• níže vyobrazený typ PET lahví od nás sběrné suroviny nevykupují, prosíme vás tedy, abyste tyto PET lahve do sběru neodevzdávali, děkujeme •

Výsledek obrázku pro pet lahve na pivo

 

• v současné době opět intenzivně vybíráme místo výletu pro aktivní sběrače 

 

Aktualizováno dne 04.02.2016

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

:-) PODĚKOVÁNÍ :-)

Ještě jednou bych ráda touto cestou poděkovala všem našim zaměstnancům, kteří se podíleli na úklidu školy po náročné rekonstrukci, za jejich vstřícný přístup, ochotu a pomoc kdykoliv, i mimo svou pracovní dobu.

Veliký dík patří zejména panu Jindrovi Žilíkovi, paní Štěpánce Svítilové, paní Mirce Markusové a paní Věře Markusové.

 

Děkuji,

za vedení školy Jana Budáková.

 

Aktualizováno dne 22. 09. 2015.

 

xxxxxx

 

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří svými výrobky přispěli na Vánoční jarmark.

 

Aktualizováno 01.12.2015

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

.

xxxxxxxxxxxxx

 

 

Zápis MŠ

 

xxxxxxxxxxxxx

 

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme tímto všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci dětského Maškarníhplesukterý se konal 27.02.2016.  

Akce se vydařila, děti přišly v nádherných maskách, krásně si zasoutěžily, zatancovaly a užily si spoustu zábavy.

 

Kolektiv ZŠ a MŠ Vilémov

 

Aktualizováno 01.03.2016

 

xxxxxxxxxxxxx

 
 

!!! Škola v přírodě !!!

15.04.-22.04.2016

RS Máj Plasy

 

Předpokládaný návrat:  

22. 04. 2016 kolem 11:00 h

 
 
 

Aktualizováno 21. 4. 2016, 18:35 h

 

xxx

 

Důležité informace k odjezdu 15.04.2016:

• děti, které jedou do ŠvP již nejdou v pátek 15.04.2016 do školy a nepočítá se s nimi ani s obědem •

Sraz před budovou NS:   13:30 hodin

Odjezd:                              14:00 hodin

 

• s sebou nezapomeňte očkovací průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny (pokud jste k okopírování neodevzdali již dříve), který odevzdáte paní Choutkové (která zároveň zastává funkci zdravotnice) a potvrzení o bezinfekčnosti, které musí být podepsané zákonným zástupce s datem vyplnění v den odjezdu

 

Aktualizováno 11.04.2016

 

Základní škola

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3
2
4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26
1
27 28 29 30

Svátek a výročí

Dnes je 18.6.2024

Svátek má Milan

Zítra má svátek Leoš

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.

Pranostika na akt. den

V červnu dlouhý den, krátká nit.

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Naši partneři

ZŠ A MŠ Vilémov
ZŠ A MŠ Vilémov
ZŠ A MŠ Vilémov

ZŠ a MŠ Vilémov

Škola u fary ve Vilémově bývala od sedmnáctého století. Škola byla od roku 1885 trojtřídní a vyučovalo se v ní německy. Dvoutřídní česká škola byla otevřena až 1. září 1923, ale vlastní budovu získala až v letech 1926–1927. Škola má 3 budovy - 1.stupeň + MŠ, 2.stupeň a školní družinu.