Základní škola a Mateřská škola Vilémov

Školní družina

Kontakt

 • tel.: 731 506 035 (p. Danišíková)
 • tel.: 723 332 764 (p. Laňková)

Provoz ŠD

 • 06:00 hod – 07:20 hod
 • 11:10 hod – 16:00 hod            

Zaměstnanci ŠD

Jaroslava Danišíková – vedoucí školní družiny
E-mail: danisikova@skolavilemov.cz

Lucie Laňková – družinářka
E-mail: lankova@skolavilemov.cz

Upozornění

Do ŠD si děti mohou donést náhradní oblečení - tepláky, obuv, ...

Vycházky v ŠD

Každý den od 12:45 do 14:20 hod chodíme s dětmi na vycházku do okolí ŠD. V této době si lze vyzvednout dítě pouze po předchozí domluvě.

Řád ŠD 2020/2021

 1. O přijímání žáků do školní družiny rozhoduje ředitelka školy.
 2. Provoz ŠD je ráno od 06:00 hod do 07:20 hod a odpoledne po skončení vyučování do 16:00 hod.
 3. Do ŠD se žáci přihlašují písemně, formou zápisního lístku, který odevzdají vychovatelce ŠD co nejdříve. Dítě je možné odhlásit kdykoliv během školního roku na základě písemné žádosti rodičů.
 4. Poplatek za školní družinu se platí u p.vychovatelky v ŠD a to buď na celý rok a nebo jej lze rozložit na pololetí (nikoli měsíčně).Poplatek musí být uhrazen nejpozději do konce září 2018, (druhá platba - pololetní - do konce ledna 2019).Pokud poplatek nebude v daném termínu uhrazen, je dítě po písemném upozornění (ředitelkou školy), ze ŠD vyřazeno. Při nemoci lze písemně zažádat o vrácení poměrné části poplatku.
 • Výše poplatku ( na jeden měsíc ) byla stanovena na šk.rok 2018/2019 takto:
  • celý den v  ŠD………………..80,- Kč
  • ranní  ŠD………………..........30,- Kč
  • odchod po obědě……........0,- Kč
  • odchod do 12:45 hod ....10,- Kč
  • odpolední  ŠD….………..…  50,- Kč
 1. Ze školní družiny odcházejí děti v doprovodu rodičů nebo jiné osoby (musí být uvedena v zápisním lístku), nebo odcházejí samy - v zápisním lístku je uveden čas odchodu a pozn., že odcházejí samy.
 2. Žáka lze uvolnit ze ŠD dříve jen na písemnou žádost, která musí obsahovat datum, hodinu odchodu a podpis.
 3. Písemná žádost se předkládá také při pravidelném uvolňování žáka na mimoškolní aktivity. Po opuštění ŠD na základě žádosti rodičů přebírají rodiče plnou odpovědnost za žáka. Žáci se řídí pravidly školního a družinového řádu a dodržují bezpečnostní předpisy, se kterými byli seznámeni.
 4. Pitný režim je zajištěn (pitná voda nebo lze zakoupit pitíčka a mlíčka).
 5. Děti si mohou ve školní družině nechávat oblečení a obuv na převlečení.
 6. Obědy si platí rodiče sami. Odhlašování obědů si rodiče zajišťují také sami.

 

Týdenní rozvrh ŠD

 
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
ČTVRTEK
PÁTEK
ÚTERÝ
SOBOTA
06:00 - 07:20
Příchod dětí do ŠD - hry podle vlastní volby, hry v koutcích -kuchyňka, dopravní koutek, divadelní koutek, atd…
Námětové hry. Hry se  stavebnicemi, stolní hry, hry na PC, kreslení, malování, čtení z knih, atd…
Odchod do školy.
 
Keramický kroužek - děti
 
 
 
 
 
Jedna sobota v měsíci - keramický kroužek pro dospělé
11:10 - 12:00
Přechod dětí do jídelny. Hygiena, oběd (zaměření na 
stolování a sebeobsluhu).
Přechod do školní družiny.
12:00 - 12:45
Odpočinkové - relaxační činnosti až do odjezdu dojíždějících dětí - družinová vybíjená, další míčové hry, pohybové hry, soutěživé hry (činnost je prováděna
většinou na družinové zahradě).
12:45 - 14:15
Pobyt venku -vycházky do okolí ŠD, zaměřené na pohybovou, vlastivědnou, přírodovědnou, tělesnou, aj. činnost.
Hlavní zaměstnání - výchovy - výtvarná, pracovní, hudební, tělesná, estetická, společenská, dramatická, rozumová, aj.
14:15 - 15:00
PNV -psaní domácích úkolů (podle přání rodičů).
Didaktické hry, rozvíjející školní znalosti - urči počet,
slovní kopaná, krokovaná, aj.
15:00 - 16:00
Odpočinkové činnosti podle přání dětí až do  odchodu
domů - hry v koutcích, stavebnice, stolní hry, výtvarné činnosti, aj.

 

Aktualizováno: 30. 08. 2020 (BudJ).

Školní družina

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí

Svátek a výročí

Dnes je 23.9.2021

Svátek má Berta

Zítra má svátek Jaromír

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Po teplém září zle se říjen tváří.

Pranostika na akt. den

Zpustlé pšenice - prázdné truhlice.

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Naši partneři

ZŠ A MŠ Vilémov
ZŠ A MŠ Vilémov
ZŠ A MŠ Vilémov

ZŠ a MŠ Vilémov

Škola u fary ve Vilémově bývala od sedmnáctého století. Škola byla od roku 1885 trojtřídní a vyučovalo se v ní německy. Dvoutřídní česká škola byla otevřena až 1. září 1923, ale vlastní budovu získala až v letech 1926–1927. Škola má 3 budovy - 1.stupeň + MŠ, 2.stupeň a školní družinu.