Navigace

Obsah

Aktuální informace:

 

Dobrý den,

od 10.09.2020 jsou dle nařízení Ministerstva zdravotnictví opět povinné roušky mimo jiné ve všech vnitřních prostorách školy (chodby, toalety, šatny a další) kromě tříd. Prosíme vás, abyste děti vybavili 2ks roušek a sáčkem na jejich uložení.

 

Pro aktuální informace sledujte prosím tento odkaz: 

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

 

Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření (roušky)

 

Děkujeme, že nám pomáháte

 

Mgr. Jana Budáková, ředitelka školy a kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ

 

Aktualizováno dne 14. 09. 2020 (BudJ).

.

 

Aktualizováno dne 10. 09. 2020 (BudJ).

 

xxxxxx

O ŠKOLE

Budova VSZřizovatelem naší školy je Obecní úřad Vilémov. Součástí školy jsou mateřská škola, základní škola, školní družina a školní jídelna. První historicky doložená škola zde byla v letech 1659 – 1670 a byla to soukromá škola. Další zmínka je z roku 1870 a jednalo se o dvoutřídní školu. V roce 1873 byla postavena nová škola, kde je nyní umístěn první stupeň a mateřská škola. Roku 1927 byla dokončena stavby české školy, kde se nyní nachází druhý stupeň a budova školní družiny. Školní družina dříve sloužila jako mateřská škola.     

Naši školu navštěvují děti z Vilémova i z okolních obcí, kterými jsou Račetice, Libědice, Čejkovice, Pětipsy, Podlesice, Nové Třebčice, Vitčice, Zahořany, Vinaře, Blov, Radonice. 

Škola pracuje podle vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Slunečnice.  

Aktuálně

10.09.2020

Aktuální informace COVID-19

Dobrý den, od 10.09.2020 jsou dle nařízení Ministerstva zdravotnictví opět povinné roušky mimo jiné ve všech vnitřních prostorách školy (chodby, toalety, šatny a další) kromě tříd. Prosíme vás, abyste děti vybavili 2ks roušek a sáčkem na jejich uložení.

Detail

31.08.2020

Hygienická opatření ve škole platná od 01. 09. 2020

Vážení rodiče, věřím, že se stejně jako my učitelé i vy těšíte až začne škola.Od září nás čekají opatření, která pomohou snížit rizika přenosu virových onemocnění, které by mohlo vyústit v následné zavření třídy či celé školy. Tato opatření je nutné respektovat. Na webových stránkách školy přikládáme plakát, kde naleznete všechna opatření ve zjednodušené formě.

Detail

31.08.2020

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021

Letošní zahájení školního roku proběhne trochu netradičně. Zveme všechny prvňáčky a nově příchozí žáčky mateřské školy do tělocvičny, a to samozřejmě i se svými rodiči (roušky s sebou). Ostatní žáčci MŠ a žáci ZŠ se dostaví rovnou do svých tříd, kde na ně budou čekat třídní paní učitelky. Zde prosíme rodiče žáků ZŠ, aby na své děti počkali venku. Paní učitelky je zdrží ve škole maximálně do 08:45 h.

Detail

26.06.2020

Úřední dny a hodiny po dobu letních prázdnin od 29. 06. 2020

Při předchozí domluvě - telefonicky/e-mailem - jsme vám k dispozici prakticky kdykoliv, a to včetně soboty a neděle. Ostatní viz níže:

Detail

08.06.2020

Konzultační hodiny od 08. 06. 2020

Vážení rodiče a zákonní zástupci, od 08. 06. 2020 nabízí naše škola žáků z druhého stupně možnost konzultačních hodin. Na tyto hodiny je nutné se objednat (nejlépe přes e-mail) u konkrétních vyučujících.

Detail

20.05.2020

Zabezpečení výuky od 25. 05. 2020

Vážení rodiče a zákonní zástupci, od pondělí 25. 05. 2020 je z pokynu MŠMT umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně základních škol nepovinného charakteru formou školních skupin. Naše škola je na přítomnost žáků připravena, nicméně vzhledem k malému zájmu o prezenční formu vzdělávání (dobrovolné aktivity v rámci školní skupiny ve škole) bude výuka vedena distanční formou v plném rozsahu jako doposud až do 25. 06. 2020.

Detail

13.05.2020

Dobrovolné vzdělávací aktivity školy pro žáky 1. stupně od 25. 05. 2020

Vážení rodiče a zákonní zástupci, ráda bych vás informovala o organizačních opatřeních při plánovaném otevření škol pro žáky 1. stupně.

Detail

04.05.2020

Informace pro žáky 9. ročníku

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků 9. ročníku, od 11. 05. 2020 mají žáci možnost navštěvovat školní skupinu. Je potřeba, abyste vyplnili přiložený dotazník a doručili jej do školy nejpozději do čtvrtka 07. 05. 2020.

Detail

30.03.2020

Zápis do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče a zákonní zástupci, zde přinášíme aktuální informace k zápisu do 1. třídy základní školy.

Detail

30.03.2020

Aktuálně! Ošetřování člena rodiny - OČR

Zde poskytujeme aktuální informace České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Na stránkách ČSSZ zjistíte veškeré informace týkající se čerpání dávky při OČR, nastavení termínu apod. viz odkaz níže

Detail

13.12.2019

Vánoční turnaj

Vánoční turnaj

.

Detail

05.12.2019

Mikuláš

Mikuláš

.

Detail

03.12.2019

Leonardo da Vinci - přednáška

Leonardo da Vinci - přednáška

.

Detail

28.11.2019

Vánoční jarmark

Vánoční jarmark

.

Detail

07.11.2019

IQ Landie

IQ Landie

IQ Landie

Detail

05.11.2019

Halloween 2019/2020

Halloween 2019/2020

Halloween 2019/2020

Detail

17.10.2019

Plavání

Plavání

Plavání

Detail

02.09.2019

Zahájení školního roku 2019/ 2020

Zahájení školního roku 2019/ 2020

.

Detail