Navigace

Obsah

Aktuální informace:

Organizace školy od 30.11.2020:

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci a žáci,

od příštího týdne čekají školství opět velké organizační změny. Věnujte prosím pozornost následujícím důležitým informacím:

 

Organizace od 30.11.2020 do 22.12.2020:

 • 30.11.2020 - 04.12.2020:
  • NS + 6. + 8. + 9. třída ve škole
  • 7. třída on-line doma (bez odpoledního vyučování)
 • 07.12.2020 - 11.12.2020:
  • NS + 7. + 9. třída ve škole
  • 6. + 8. třída on-line doma (bez odpoledního vyučování)
 • 14.12.2020 - 18.12.2020:
  • NS + 6. + 8. + 9. třída ve škole
  • 7. třída on-line doma (bez odpoledního vyučování)
 • 21.12.2020 - 22.12.2020:
  • NS + 7. + 9. třída ve škole
  • 6. + 8. třída on-line doma (bez odpoledního vyučování)

 

Nelze spojovat třídy, což se dotkne TV - viz třídní nástěnky na stránkách školy (bylo vloženo dnes). Vyučování bude podle pevného rozvrhu, a to se bude týkat i žáků, kteří v daném týdnu budou mít výuku on-line doma. Rozvrhy na webu školy jsou aktuální a budou platit od 30.11.2020. 

Školní družina bude zajištěna samostatně pro jednotlivé třídy (1. - 5.). 2. třída bude mít ŠD v budově školní družiny, ostatní třídy budou v budově NS, každá v kmenové třídě. 

Školní jídelna zajišťuje běžný provoz. Žáci, kteří se v daném týdnu vzdělávají on-line, mají na oběd také nárok, ale musí si ho vyzvednout do jídlonosiče (od 10:00 do 12:00 h) nebo odhlásit přes aplikaci. 

Přístup rodičů, zákonných zástupců a ostatní cizích osob do školy je možný pouze ve výjimečných případech a po předchozí domluvě.

Źáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny).

Děkujeme za spolupráci a budeme doufat, že se vše co nejdříve vrátí k normálu.

 

S pozdravem a přáním klidného adventního času

 

Mgr. Jana Budáková, ředitelka a kolektiv zaměstnanců

 

Rozvrhy jednotlivých tříd platné od 30.11.2020:

 

 

Aktualizováno dne  25.11.2020 (BudJ).

XXXXXXX

 

Výběrové řízení – Šablony – notebooky

 

Zveřejněno dne 20.11.2020 (Štu).

 

XXXXXXX

 

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

od 18.11.2020 se vrací k prezenční výuce (přímo ve škole) žáci 1. a 2. třídy. Vyučování bude probíhat standardně dle klasického rozvrhu. Prezenční výuka je pro všechny tyto žáky povinná. Pokud máte závažný důvod k tomu, aby se vaše dítě dále vzdělávalo distančně, je možné písemně zažádat ředitelku školy o individuální vzdělávací plán. V takovém případě vám bude třídní učitelka poskytovat podklady k výuce,  které si budete moci vyzvednout ve škole, případně v elektronické podobě a dále budete s dítětem pracovat sami individuálně doma (ale bez možnosti on-line podpory a kontroly úkolů). Poté budě žáka čekat přezkoušení ze zadané látky přímo ve škole. 

Souhrn opatření od 18.11.2020:

 • prezenční výuka je povinná pro žáky 1. a 2. třídy (dle klasického rozvrhu)
 • ostatní třídy pokračují v distanční výuce dle stávajících rozvrhů
 • žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole
 • je nadále zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání 
 • ve škole se bude v zvýšené míře větrat i v průběhu vyučovacích hodin a proto doporučujeme dětem, aby měly s sebou více vrstev oblečení případně malou deku, do které se budou moci zabalit
 • provoz školní družiny je zajištěn ráno od 06:00 h i odpoledne do 16:00 h ve 2 samostantých skupinách - 1. třída bude mít školní družinu ve své třídě, 2. třída bude mít školní družinu v prostorách školní družiny
 • provoz školní jídelny je zajištěn
  • je nutné přihlásit dětem obědy
   • elektronicky přes aplikaci,
   • mailem na cuprejova@skolavilemov.cz nebo
   • SMS na telefonním čísle 727 834 188
  • žáci 1. a 2. třídy se budou stravovat přímo ve školní jídelně,
  • ostatní žáci mohou obědy odebírat do jídlonosičů (konzumace ve školní jídelně je pro ně zakázána)
 • jsou možné individuální konzultace (vždy pouze 1 vyučující + 1 žák + případně 1 zákonný zástupce), škola je však prozatím hromadně neobnovuje s ohledem na stávající on-line rozvrh (v případě nezbytné potřeby konzultace je možné se domluvit s konkrétním vyučujícím mailem)

 

Aktuální informace z MŠMT:

 

 

Aktualizováno dne 16.11.2020 (BudJ).

 

 

XXXXXXX

 

Rozvrh hodin pro distanční vzdělávání - aktualizace od 18.11.2020

 

Samostatné rozvrhy jednotlivých tříd naleznete také na třídních nástěnkách.

 

 

Aktualizováno 17.11.2020 (BudJ).

 

XXXXXXX

 

Školní jídelna a mateřská škola

od 02. 11. 2020 opět v provozu.

 

Vážení,

 

od 02.11 2020 je školní jídelna spolu s mateřskou školou opět v provozu.

 

Jana Budáková, ředitelka

 

Aktualizace dne 01. 11. 2020 (BudJ)

 

XXXXXXX

 

Krizové ošetřovné

(Ošetřovné dle nových pravidel)

 

Krizové ošetřovné

Aktuální informace pro rodiče: Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

S ohledem na uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020, budou moci rodiče dětí mladších 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. Momentálně však není ukončen legislativní proces zákona, který upravuje podmínky poskytování ošetřovného při současné epidemii, v příštím týdnu ho bude ve zrychleném režimu projednávat Poslanecká sněmovna.

Z tohoto důvodu žádáme rodiče, aby prozatím s řešením žádosti o ošetřovné vyčkali, než bude legislativní proces dokončen. Na webových stránkách ČSSZ pak bude obratem zveřejněn nový formulář žádosti o ošetřovné, který rodič vyplní a předá svému zaměstnavateli. Není třeba se bát, že by Vám nárok na ošetřovné propadnul.

V tuto chvíli tedy rodiče, kteří zůstali s dětmi doma, musí pouze o této skutečnosti informovat svého zaměstnavatele.

Další Informace naleznete níže.

 

 

Aktualizace dne 17.10.2020 (BudJ).

 

XXXXXXX

 

Distanční výuka na naší škole - možnosti

(platné, pokud nebude vládním nařízením omezeno):
 
Typ distanční výuky Popis a způsob

konzultace

(prozatím pozastaveno)

 • v počtu maximálně 5 žáků + 1 vyučující přímo ve škole (v současné době už máte možnost využít rezervační systém)
 • bude probíhat v čase: 07:30-12:00 h

on-line konzultace

 • vyučující je k dispozici žákům pomocí Google Meet, žáci se připojují dle svých potřeb
 • vyučující informuje žáky o konkrétní hodině předem
 • bude probíhat v čase: 07:30-12:00 h

on-line výuka

 • vyučující pomocí Google Meet organizuje žákům výuku, žáci jsou povinni se připojit a výuky se účastnit (pokud se předem neomluvili)
 • vyučující informuje žáky o konkrétní hodině předem
 • bude probíhat v čase: 07:30-12:00 h

zadávání úkolů, pracovních listů a ostatní informací

 • žáci si mohou vyzvednout přímo ve škole (po předchozí domluvě)
 • žáci sledují:
  • školní e-mail
  • Google Classroom
  • Škola OnLine

 

 

 

 Dále stále pro aktuální informace sledujte prosím tento odkaz: 

 

 

 

Děkujeme, že nám pomáháte

 

Mgr. Jana Budáková, ředitelka školy a kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ

 

 

Aktualizováno dne 13. 10. 2020 (BudJ).

 

XXXXXXX

 

.

 

Aktualizováno dne 10. 09. 2020 (BudJ).

 

 

xxxxxx

 

O ŠKOLE

 

Budova VS

Zřizovatelem naší školy je Obecní úřad Vilémov. Součástí školy jsou mateřská škola, základní škola, školní družina a školní jídelna. První historicky doložená škola zde byla v letech 1659 – 1670 a byla to soukromá škola. Další zmínka je z roku 1870 a jednalo se o dvoutřídní školu. V roce 1873 byla postavena nová škola, kde je nyní umístěn první stupeň a mateřská škola. Roku 1927 byla dokončena stavby české školy, kde se nyní nachází druhý stupeň a budova školní družiny. Školní družina dříve sloužila jako mateřská škola.     

 

Naši školu navštěvují děti z Vilémova i z okolních obcí, kterými jsou Račetice, Libědice, Čejkovice, Pětipsy, Podlesice, Nové Třebčice, Vitčice, Zahořany, Vinaře, Blov, Radonice. 

 

Škola pracuje podle vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Slunečnice.  

25.11.2020

Organizace školy od 30.11.2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci a žáci, od příštího týdne čekají školství opět velké organizační změny. Věnujte prosím pozornost následujícím důležitým informacím:

Detail

20.11.2020

Výběrové řízení na nákup výpočetní techniky

Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov vypisuje výběrové řízení na nákup výpočetní techniky.

Detail

17.11.2020

Aktualizace rozvrhů od 18.11.2020

Návrat žáků 1. a 2. ročníku od 18.11.2020 do školních lavic - aktualizovaný rozvrh hodin pro prezenční i distanční výuku.

Detail

16.11.2020

Informace k provozu školy od 18.11.2020

Návrat žáků 1. a 2. třídy do školních lavic.

Detail

01.11.2020

ŠJ + MŠ opět v provozu

Od 02.11.2020 je školní jídelna a mateřská škola opět v provozu. J. Budáková

Detail

13.12.2019

Vánoční turnaj

Vánoční turnaj

.

Detail

05.12.2019

Mikuláš

Mikuláš

.

Detail

03.12.2019

Leonardo da Vinci - přednáška

Leonardo da Vinci - přednáška

.

Detail

28.11.2019

Vánoční jarmark

Vánoční jarmark

.

Detail

07.11.2019

IQ Landie

IQ Landie

IQ Landie

Detail