Navigace

Obsah

Konzultační hodiny   

 

Chceme být fér!  

Rádi našim žákům poskytneme konzultace a doučování, ale také od nich něco očekáváme:

 • chuť něco nového se dozvědět
 • chuť vstřebávat nové informace
 • respekt k učitelům
 • respekt ke spolužákům
 • respekt ke školnímu řádu
 • nenarušovat práci učitelů
 • plnit si své povinnosti včetně vypracovávání domácích úkolů, nošení pomůcek a vybavení
 • vytvoření podmínek k výuce tak, aby učitelé mohli plnit svůj hlavní úkol - UČIT

Učitelé nemohou odvádět kvalitní práci, pokud v hodinách řeší pouze neustálé kázeňské přestupky. Čas na výuku se tím bohužel krátí a děti potom musí více času věnovat domácí přípravě a úkolům.

Doufáme, že také rodiče nám budou nápomocni plnit náš společný cíl a tím je výuka, kterou podpoří svou výchovou a předáváním zkušeností svým dětem. Pomohou dětem doma vytvořit takové podmínky, aby pro ně škola znamenala smysl života a mohli jednou na svá školní léta vzpomínat s úsměvem na rtech a pocitem kvalitně využitého času.


 

Mgr. Jana Budáková - Aj, speciální pedagogika, výchovné poradenství, kariérové poradenství 

 • úterý
  • 08:15 - 09:00 h
  • 14:15 - 15:00 h

 

Pavlína Budáková - 1. stupeň

 • kdykoliv po předchozí domluvě

 

Jaroslava Danišíková -  ŠD

 • pondělí
  • 06:00 - 07:00 h
  • 14:30 - 15:30 h

 

Mgr. Alena Fialová - M

 • čtvrtek
  • 12:00 - 12:45

 

Bc. Petra Fousová - 1. stupeň ZŠ

 • pondělí
  • 13:30 - 14:30 h

 

Mgr. Dana Housková - Aj, Vv

 • čtvrtek
  • 9:25 - 10:10 h

 

Bc. Milena Johanová - M, Př, Z, Ch

 • čtvrtek
  • 7:30 - 8:15 h

 

Mgr. Blanka Kopecká - F, Ch

 • čtvrtek
  • 08:15 - 09:10 h

 

Mgr. Jiřina Kulvajová - 1. stupeň ZŠ

 • pondělí
  • 11:15 - 11:45 h

 

Veronika Mášková - Nj, D, Vv, Pč

 • středa
  •  08:15 - 09:10 h

 

Mgr. Ludmila Mesmerová - 1. stupeň ZŠ

 • středa
  • 11:30 - 12:30 h

 

Mgr. Eva Novobilská - 1. stupeň ZŠ

 • pondělí
  • 06:30 - 07:00 h

 

Mgr. Hana Palmová - 1. stupeň ZŠ

 • středa
  • 11:15 - 11:45 h     

 

Bc. Sandra Ritterová - Čj, Z, Ov, Rv, Hv, BZ, Tv

 • středa
  • 9:25 - 10:10 h

 

Mgr. Kateřina Štufková - Čj, Škola OnLine

 • čtvrtek (+ kdykoliv po předchozí domluvě)
  •  08:15 - 09:10 h

 

 

 

 

Asistentky pedagoga:

 

Miloslava Fiřtová - asistentka pedagoga

 • kdykoliv po předchozí domluvě

 

Hana Choutková - asistentka pedagoga,  PI

 • pátek
  • 12:45 - 13:30 h

 

Bc. Lucie Kadlecová - asistentka pedagoga, ŠD

 • kdykoliv po předchozí domluvě

 

Eva Kotlanová - asistentka pedagoga

 • kdykoliv po předchozí domluvě

 

Dana Tomanová- asistentka pedagoga

 • pondělí
  • 6:45 -  7:30

Bc. Nela Rauscherová, DiS - asistentka pedagoga

 • pondělí
  • 6:45 -  7:30

 

 

Aktualizováno  31. 08. 2020 (Máš).