Základní škola a Mateřská škola Vilémov

Veřejná sbírka pro Mirečka Laňku

https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/131-162780257

QR kód - Sbírka - Mireček Laňka

 

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

Důležité informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče a zákonní zástupci budoucích prvňáčků, 

připravili jsme pro vás souhrnné informace a postup, jak vašeho budoucího prvňáčka zapsat do naší školy. Jsme moc rádi, že jste si vybrali právě naši školu.

V letošním školním roce proběhne opět klasický zápis přímo ve škole, ale zároveň máte možnost využít všech ostatních bezkontaktních způsobů zápisu, jako jsou: datová schránka, e-mail s elektronickým podpisem, elektronicky přes systém Škola OnLine, pošta, osobní doručení do schránky školy.

Zápis se týká všech dětí, které k 31.08.2023 dosáhnou 6 let věku.

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku

V souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění určuji tato kritéria přijetí žáků do 1. ročníku:

Žáci budou přijímáni na základě žádosti zákonných zástupců a v režimu správního řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění. Žáci mohou být přijímáni jen do výše kapacity školy – povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku. Pro školní rok 2023/2024 budou přijímány děti do naplnění jedné třídy o max. kapacitě 17 žáků. 

 • Pořadí přijatých bude určeno podle kritérií:
 1. Nejprve budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu obce Vilémov, okres Chomutov a ze spádových obcí Libědice, Račetice, Pětipsy, Veliká Ves/Podlesice.
 2. Poté budou přijati žáci mimo náš obvod, kteří mají na ZŠ a MŠ Vilémov, okres Chomutov sourozence.
 3. Nakonec budou přijímáni ostatní žáci mimo školský obvod ZŠ a MŠ Vilémov, okres Chomutov.

Termín 01.04.-30.04.2023

 • 05. 04. 2023 (od 13:00 do 16:00 h) - klasickou formou s přítomností budoucího prvňáčka a zákonných zástupců přímo ve škole
 • 01. 04. - 30. 04. 2023 - bezkontaktně v průběhu celého měsíce - možnost doručení žádosti o přijetí ke vzdělávání a doručení všech potřebných dokumentů  

Koordinátoři

Jméno a příjmení:                  e-mail:                                                  telefonní číslo:            datová schránka:

Mgr. Jana Budáková, MBA     budakova@skolavilemov.cz             474 397 183                    mnxg7gv

Mgr. Kateřina Štufková          stufkova@skolavilemov.cz               772 721 561          

Žádost o zápis

 • Žádost o přijetí k povinné školní docházce
 • Zápisní list 2023/2024
 • rodný list dítěte (kopie, scan, foto) / u cizinců pas dítěte
 • Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce –  musí předložit oprávnění dítě zastupovat.
 • U dítěte s odkladem povinné školní docházky z loňského školního  roku – doložit kopii Rozhodnutí o udělení odkladu.

Žádost o odklad povinné školní docházky

 • Žádost o odklad povinné školní docházky
 • Zápisní list 2023/2024
 • rodný list dítěte (kopie, scan, foto) / u cizinců pas dítěte
 • Vyjádření PPP /SPC + odborného lékaře nebo klinického psychologa (tyto dokumenty je potřeba doložit před zahájením školního roku, v případě nedoložení je dítě povinno nastoupit do školy)
 • Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce –  oprávnění dítě zastupovat.

Způsob podání žádostí

podle §37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů si zákonný zástupce vybere z následujících možností, jak doručí škole příslušné podklady (FORMÁLNÍ ČÁST ZÁPISU):

 • 05. 04. 2023 - od 13:00 do 16:00 h

V tomto termínu proběhne zápis klasickou formou za přítomnosti budoucího prvňáčka a jeho zákonných zástupců přímo ve škole. Budeme se na vás těšit v budově 1. stupně, na adrese Náměstí č.p. 41 ve Vilémově. Na děti budou čekat jednoduché dovednostní a vědomostní úkoly a také se seznámí se školním prostředím.

Celý kolektiv paní učitelek se vynasnaží, abyste si toto odpoledne ve škole užili.

Datová schránka

 • 01. 04 - 30. 04. 2023
 • do předmětu zprávy napsat "Zápis do ZŠ 2023/2024"
 • poslat všechny vyplněné podklady
 • přiložit scan (foto) rodného listu dítěte
 • do datové schránky školy  mnxg7gv

Elektronicky - Škola OnLine

 • zde klikněte na odkaz a vyplňte elektronickou přihlášku:  https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zsvilemov/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=3077
 • po zaevidování přihlášky budete školou vyzváni k doplnění ostatních nezbytných dokumentů a je vaší povinností se do 5 dnů dostavit k osobnímu jednání a podpisu (v případě, že se nedostavíte, tak se k takové žádosti přihlíží, jako k nedoručené)

E-mail

 • 01. 04. - 30. 04. 2023
 • poslat všechny vyplněné podklady opatřené elektronickým podpisem a scan (foto) rodného listu dítěte na e-mail: skola.vilemov@seznam.cz
 • do předmětu zprávy uveďte "Zápis do ZŠ 2023/2024"

Pošta

 • 01. 04. - 30. 04. 2023
 • vyplnit všechny podklady
 • přiložit kopii rodného listu dítěte
 • poslat poštou na adresu školy:    

Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov

Kadaňská 163

431 54 Vilémov

 • obálku označit nápisem "Zápis do ZŠ 2023/2024"

Osobně

 • 01. 04. - 30. 04. 2023
 • všechny potřebné dokumenty v zalepené obálce označené nápisem "Zápis do ZŠ 2023/2024" vložit do schránky u vchodu vyššího stupně na adrese:

Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov

Kadaňská 163

431 54 Vilémov

Výsledky přijímacího řízení

Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov, rozhoduje o přijetí podle ustanovení §165 odst. 2 písm. e) a §46 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), v platném znění.

 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy od 09. 05. 2023 a vydaná rozhodnutí o přijetí se tímto datem považují za předaná.
 • Rozhodnutí o přijetí je možné si vyzvednout osobně od 10. 05. 2023 (po předchozí domluvě) přímo v kanceláři ředitelky školy na adrese: 

                     Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov

                      Kadaňská 163

                      431 54 Vilémov u Kadaně

Seznam věcí pro budoucí prvňáčky

Milí rodiče a zákonní zástupci,

spousta z vás se ptá, co před nástupem do školy máte dětem pořídit a jak je vybavit? Pro začátek toho mnoho není:

 • vybavený penál (ořezané tužky č. 1 a č. 2 po dvou kusech, ořezávátko, guma, silné trojhranné pastelky)
 • desky na písmenka
 • vhodnou obuv na přezutí (podepsanou a v sáčku)
 • pro TV - kraťasy, tričko, tepláky, obuv do tělocvičny s bílou podrážkou (vše podepsat)
 • pro VV - staré triko, zástěru nebo košili (podepsat)

Učebnice, sešity a případně další pomůcky dostanou děti po příchodu do školy. Obaly na sešity a učebnice je vhodné kupovat až v září, když už budete znát přesné rozměry.

kolektiv učitelek ZŠ Vilémov

Virtuální zápis a prohlídka školy

Základní škola

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Svátek a výročí

Dnes je 28.9.2023

Svátek má Václav

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Den české státnosti

Zítra má svátek Michal

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Pěkné růže v zahrádkách věští pěkný podzimek a pozdní zimu.

Pranostika na akt. den

Je-li bouřka na Václava, dlouho teplo zvěstovává.

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Naši partneři

ZŠ A MŠ Vilémov
ZŠ A MŠ Vilémov
ZŠ A MŠ Vilémov

ZŠ a MŠ Vilémov

Škola u fary ve Vilémově bývala od sedmnáctého století. Škola byla od roku 1885 trojtřídní a vyučovalo se v ní německy. Dvoutřídní česká škola byla otevřena až 1. září 1923, ale vlastní budovu získala až v letech 1926–1927. Škola má 3 budovy - 1.stupeň + MŠ, 2.stupeň a školní družinu.