Základní škola a Mateřská škola Vilémov

Veřejná sbírka pro Mirečka Laňku

https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/131-162780257

QR kód - Sbírka - Mireček Laňka

 

Aktuality

Slunečnice

 


Umělecké vzdělávání na naší škole pokračuje i ve školním roce 2021/2022

Vážení, 

i v letošním školním roce 2021/2022 pokračuje umělecké vzdělávání na naší škole.

Studentům nabízíme tyto obory:

ZUŠ
Rozvrh 2021/2022
Den Čas Předmět Vyučující
Pondělí      
Úterý 16:35 - 19:00 Výtvarný obor MgA. Štěpán Bílek
Středa      
Čtvrtek 14:30 - 18:15 Hra na klavír Jakub Jonáš
18:00 - 18:45 Hra na kytaru Radek Černý
Pátek 12:30 - 16:45 Hra na klavír Jakub Jonáš
13:00 - 14:40 Hra na kytaru Radek Černý

13:00 - 15:30

Zpěv Lenka Štůlová

 

V případě zájmu je nutné vyplnit elektornickou přihlášku na www.izus.cz

 

Aktualizováno 09.09.2021 (BudJ).


Internetové připojení - žákovská Wi-Fi

(již od školního roku 2017/2018)

Již od října 2017 je žákům na vyšším stupni k dispozici ZDARMA žákovská síť, která je v provozu pro žáky školy vždy o přestávkách - připojíte se přes Skola_FREE.

 

Aktualizováno 01.09.2020 (BudJ).


Tisk/Kopírování vlastních dokumentů

Přístup k internetu a možnost využití školních počítačů sice není novinkou, ale nově nabízíme našim žáků možnost tisku vlastních dokumentů v počítačové učebně nebo kopírování dokumentů. Žáci si mohou vytisknout či okopírovat dokumenty týkající se výuky (různé prezentace apod...), ale také dokumenty soukromého charakteru. Vzhledem k nákladům na spotřební materiál a servis (papíry do tiskárny, barvy, servis tiskárny) bude tisk zpoplatněn symbolickou částkou ve výši 

Kč 1,-/1 strana tisku či kopie.

 

V případě, že budete chtít tuto službu využít, obracejte se prosím na jednotlivé třídní učitelky.

 

Aktualizováno 01.09.2020 (BudJ).


 

Zobrazeno 61-90 ze 139

Krizové ošetřovné (ošetřovné dle nových pravidel)

Datum: 17. 10. 2020

Aktuální informace pro rodiče: Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

Provoz školy v následujících 14 dnech

Datum: 16. 10. 2020

Provoz školy a všech ostatních součástí v termínu od 19.10. do 01.11.2020.

Organizace školy od 14.10.2020

Datum: 13. 10. 2020

Nové nařízení o uzavření škol od 14.10.2020.

Organizace výuky od 12. 10. 2020

Datum: 9. 10. 2020

Zde naleznete podrobné informace včetně omlouvání absence žáka na distanční výuce.

Nařízení KHS Ústeckého kraje č. 3/2020

Datum: 2. 10. 2020

Škola zveřejňuje text mimořádného opatření, které nařizuje Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem č. 3/2020. Opatření má účinnost od 05. 10. 2020 od 0:00 h do 18. 10. 2020 do 23:59 h.

Informace k doporučenému ředitelskému volnu

Datum: 24. 9. 2020

Vážení rodiče, po zralé úvaze jsem se rozhodla, že v pátek 25. 09. 2020 nebude vyhlášeno ředitelské volno. Situace ve škole a v okolí není tak vážná, abychom museli volno vyhlásit. Výuka bude probíhat ve stejném režimu jako doposud, podle platného rozvrhu hodin. Věřím, že i vy jste stejně rádi jako my za každý den, kdy může zůstat škola otevřená. Děkuji za pochopení. Mgr. Jana Budáková, ředitelka

Aktuální informace COVID-19

Datum: 10. 9. 2020

Dobrý den, od 10.09.2020 jsou dle nařízení Ministerstva zdravotnictví opět povinné roušky mimo jiné ve všech vnitřních prostorách školy (chodby, toalety, šatny a další) kromě tříd. Prosíme vás, abyste děti vybavili 2ks roušek a sáčkem na jejich uložení.

Hygienická opatření ve škole platná od 01. 09. 2020

Datum: 31. 8. 2020

Vážení rodiče, věřím, že se stejně jako my učitelé i vy těšíte až začne škola.Od září nás čekají opatření, která pomohou snížit rizika přenosu virových onemocnění, které by mohlo vyústit v následné zavření třídy či celé školy. Tato opatření je nutné respektovat. Na webových stránkách školy přikládáme plakát, kde naleznete všechna opatření ve zjednodušené formě.

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021

Datum: 31. 8. 2020

Letošní zahájení školního roku proběhne trochu netradičně. Zveme všechny prvňáčky a nově příchozí žáčky mateřské školy do tělocvičny, a to samozřejmě i se svými rodiči (roušky s sebou). Ostatní žáčci MŠ a žáci ZŠ se dostaví rovnou do svých tříd, kde na ně budou čekat třídní paní učitelky. Zde prosíme rodiče žáků ZŠ, aby na své děti počkali venku. Paní učitelky je zdrží ve škole maximálně do 08:45 h.

Úřední dny a hodiny po dobu letních prázdnin od 29. 06. 2020

Datum: 26. 6. 2020

Při předchozí domluvě - telefonicky/e-mailem - jsme vám k dispozici prakticky kdykoliv, a to včetně soboty a neděle.

Ostatní viz níže:

Konzultační hodiny od 08. 06. 2020

Datum: 8. 6. 2020

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

od 08. 06. 2020 nabízí naše škola žáků z druhého stupně možnost konzultačních hodin. Na tyto hodiny je nutné se objednat (nejlépe přes e-mail) u konkrétních vyučujících.

Zabezpečení výuky od 25. 05. 2020

Datum: 20. 5. 2020

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

od pondělí 25. 05. 2020 je z pokynu MŠMT umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně základních škol nepovinného charakteru formou školních skupin.

Naše škola je na přítomnost žáků připravena, nicméně vzhledem k malému zájmu o prezenční formu vzdělávání (dobrovolné aktivity v rámci školní skupiny ve škole) bude výuka vedena distanční formou v plném rozsahu jako doposud až do 25. 06. 2020.

Dobrovolné vzdělávací aktivity školy pro žáky 1. stupně od 25. 05. 2020

Datum: 13. 5. 2020

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

ráda bych vás informovala o organizačních opatřeních při plánovaném otevření škol pro žáky 1. stupně.

Informace pro žáky 9. ročníku

Datum: 4. 5. 2020

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků 9. ročníku,

od 11. 05. 2020 mají žáci možnost navštěvovat školní skupinu. Je potřeba, abyste vyplnili přiložený dotazník a doručili jej do školy nejpozději do čtvrtka 07. 05. 2020.

Zápis do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2020/2021

Datum: 30. 3. 2020

Vážení rodiče a zákonní zástupci,
zde přinášíme aktuální informace k zápisu do 1. třídy základní školy.

Aktuálně! Ošetřování člena rodiny - OČR

Datum: 30. 3. 2020

Zde poskytujeme aktuální informace České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Na stránkách ČSSZ zjistíte veškeré informace týkající se čerpání dávky při OČR, nastavení termínu apod. viz odkaz níže

Uzavření mateřské školy od 23. 03. 2020 do odvolání

Datum: 18. 3. 2020

Vážení, vzhledem k nouzovému stavu spojenému s pandemií koronaviru v ČR jsme přistoupili, se souhlasem zřizovatele, k uzavření naší MŠ. Do školky přestaly v tomto týdnu úplně docházet děti.

Rodiče, kteří budou potřebovat vystavit potvrzení OČR, si ho mohou vyzvednout v ředitelně školy vždy v pondělí a ve středu od 09:00 do 10:00 h.

Podpora vzdělávání na dálku - MŠMT

Datum: 13. 3. 2020

Vážení, sdílíme odkaz, který připravilo MŠMT pro podporu vzdělávání na dálku viz odkaz:

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-novy-web-pro-podporu-vzdelavani-na-dalku?lang=1&ref=m&source=email

Úřední hodiny v době mimořádného opatření: v pracovní dny denně 09:00-10:00 h

Datum: 12. 3. 2020

Po předchozí telefonické domluvě jsme vám k dispozici kdykoliv včetně soboty a neděle.

Koronavirus - akutálně II.

Datum: 10. 3. 2020

Dobrý den, přinášíme další aktuální informace ohledně šíření koronaviru na území České republiky.

UZAVŘENÍ ŠKOLY Z DŮVODU MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ od 11. 03. 2020

Datum: 10. 3. 2020

Ministerstvo zdravotnictví přistoupilo k mimořádnému opatření k ochraně obyvatelstva na jehož základě je od 11.03.2020 až do odvolání uzavřena škola a školní družina.

Koronavirus - nové aktuální informace z Krajského úřadu Ústeckého kraje

Datum: 5. 3. 2020

Dobrý den, přinášíme aktuální informace ohledně koronaviru poté, co zasedal Krizový štáb Ústeckého kraje. viz přiložený dokument

Navýšení ceny obědů od 01. 04. 2020

Datum: 5. 3. 2020

Vážení strávníci,

od 1. 4. 2020 dojde k navýšení ceny obědů z důvodu neustále rostoucích cen potravin a energií. Doporučujeme Vám navýšit trvalé příkazy o cca 50,- měsíčně. Přehled cen pro konkrétní skupiny strávníků naleznete v přiloženém dokumentu a v jednotlivých budovách školy.

S pozdravem ZŠ a MŠ Vilémov

MŠMT - doporučení ke koronaviru

Datum: 3. 3. 2020

Informujeme vás o článku, který byl včera zveřejněn na stránkách MŠMT - „Doporučení pro školy ke koronaviru“. Je v něm i vyjádření MPSV, které se týká opatření ve vztahu k zaměstnancům.

viz odkaz níže

vedení školy

Chřipkové prázdniny 27. 02. - 28. 02. 2020

Datum: 26. 2. 2020

Vzhledem k vysokému počtu nemocných dětí v naší školce a škole vyhlašuje ředitelka školy po poradě s Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje chřipkové prázdniny.

Změna podmínek sběru papíru

Datum: 7. 1. 2020

Měníme podmínky sběru papíru, ostatní zůstávají. :)

Zahájení školního roku 1

Zahájení školního roku

Datum: 29. 8. 2019

.

Pátá třída

Letíme na vyšší stupeň! :-)

Datum: 27. 6. 2019

.

Gratulace!!! - 3., 6. a 10. místo v Dopravní soutěži mladých cyklistů v Kadani

Datum: 14. 5. 2019

Gratulujeme všem účastníkům za skvělou reprezentaci školy v Dopravní soutěži mladých cyklistů v Kadani, která se konala 09. 05. 2019 na dopravním hřišti v Kadani. Obzvláště Tadeáši Tyšerovi velká gratulace za úžasné 3. místo v kategorii jednotlivců!!!

Gratulace!!! - 2. místo v Jarním kadaňském běhání

Datum: 14. 5. 2019

Gratulujeme a zároveň chválíme Jindříška FLEISCHMANA za vzornou reprezentaci školy na Jarním kadaňském běhání, kde vybojoval medaili za 2. místo v běhu na 790m.

Zobrazeno 61-90 ze 139

Základní škola

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19
1
20 21 22
1
23
1
24
25 26 27 28 29 30 31

Svátek a výročí

Dnes je 3.3.2024

Svátek má Kamil

Zítra má svátek Stela

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Březnové slunce má krátké ruce.

Pranostika na akt. den

Skřivan si v březnu musí vrznout, i kdyby měl zmrznout.

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Naši partneři

ZŠ A MŠ Vilémov
ZŠ A MŠ Vilémov
ZŠ A MŠ Vilémov

ZŠ a MŠ Vilémov

Škola u fary ve Vilémově bývala od sedmnáctého století. Škola byla od roku 1885 trojtřídní a vyučovalo se v ní německy. Dvoutřídní česká škola byla otevřena až 1. září 1923, ale vlastní budovu získala až v letech 1926–1927. Škola má 3 budovy - 1.stupeň + MŠ, 2.stupeň a školní družinu.