Navigace

Obsah

Důležité informace ke změnám v zápisu do 1. ročníku ve školním roce 2020/2021:

Vážení rodiče a zákonní zástupci budoucích prvňáčků, 

připravili jsme pro vás souhrnné informace a postup, jak vašeho budoucího prvňáčka zapsat do naší školy. Jsme moc rádi, že jste si vybrali právě naši školu. Jak jistě víte, tak letos bude zápis probíhat pouze formální cestou, bez osobního kontaktu, pouze korespondenční formou, a to v souladu s opatřeními vydanými MŠMT a v souladu s právními předpisy.

 

Koordinátoři

Jméno a příjmení: e-mail: telefonní číslo: datová schránka:
Mgr. Jana Budáková budakova@skolavilemov.cz 474 397 183 mnxg7gv
Mgr. Kateřina Štufková stufkova@skolavilemov.cz

 

Termín

01. 04. - 30. 04. 2020

 

Podklady

1. Žádost o zápis

a) Žádost o přijetí ke vzdělávání k povinné školní docházce
b) Zápisní list 2020/2021
c) rodný list dítěte (kopie, scan, foto) / u cizinců pas dítěte
d) Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce –  oprávnění dítě zastupovat.
e) U dítěte s odkladem povinné školní docházky z loňského školního  roku – kopii Rozhodnutí o udělení odkladu.

2. Žádost o odklad

a) Žádost o odklad povinné školní docházky
b) Zápisní list 2020/2021
c) rodný list dítěte (kopie, scan, foto) / u cizinců pas dítěte
d) Vyjádření PPP /SPC + odborného lékaře nebo klinického psychologa
e) Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce –  oprávnění dítě zastupovat.

 

Způsob podání žádostí

podle §37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

Zákonný zástupce si vybere z následujících možností, jak doručí škole příslušné podklady (FORMÁLNÍ ČÁST ZÁPISU):
ELEKTRONICKY PŘES SYSTÉM Škola OnLine:
  • zde klikněte na odkaz a vyplňte elektronickou přihlášku:

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zsvilemov/KWE015_PrihlaskaZS.aspx

  • po zaevidování přihlášky budete školou vyzváni k doplnění ostatních nezbytných dokumentů

POŠTOU

(tuto možnost velmi preferujeme a byli bychom moc rádi, abyste ji využili z preventivních důvodů a ochrany zdraví nás všech) MOC VÁM DĚKUJEME!!

  • vyplnit všechny podklady
  • přiložit kopii rodného listu dítěte
  • poslat poštou na adresu školy

Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov

Kadaňská 163

431 54 Vilémov

  • obálku označit nápisem ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
DATOVOU SCHRÁNKOU:
  • poslat všechny vyplněné podklady
  • přiložit scan (foto) rodného listu dítěte

do datové schránky školy  

mnxg7gv

E-MAILEM S ELEKTRONICKÝM PODPISEM:
  • poslat všechny vyplněné podklady opatřené elektronickým podpisem 
  • a scan (foto) rodného listu dítěte

na e-mail

budakova@skolavilemov.cz

OSOBNĚ PŘEDAT VE ŠKOLE:
  • pouze ve výjimečných případech
  • do 17. 04. 2020 zašlete  pro domluvu konkrétního termínu předání podkladů za striktních podmínek z důvodu ochrany zdraví nás všech (děkujeme za pochopení) e-mail na

budakova@skolavilemov.cz

 

Rozhodnutí o přijetí

Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov, rozhoduje o přijetí podle ustanovení §165 odst. 2 písm. e) a §46 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), v platném znění.

budou připravena od 04. 05. 2020

• Rozhodnutí o přijetí je možné si vyzvednout osobně (po předchozí domluvě) přímo v kanceláři ředitelky školy na adrese:

Kadaňská 163

431 54 Vilémov u Kadaně