Obsah

Preventivní progamy školy

 

Naše škola se dlouhodobě zabývá různými jednorázovými preventivními programy, abychom omezili výskyt sociálně-patologických jevů. V loňském školním roce jsme se rozhodli jít také cestou dlouhodobé prevence, protože se domníváme, že je velmi důležitá.

Program je součástí dlouhodobé koncepce rozvoje školy. Jeho cílem je, aby se děti u nás cítily stále dobře, našly společnou řeč se svými pedagogy a všichni společně pokračovali v kamarádském prostředí i na 2. stupni ZŠ, kdy nastává pro děti zlomové období jak v jejich vývoji, tak ve školním vzdělávání (přechod na 2. stupeň je pro děti náročný, dochází k častějšímu střídání pedagogů, setkávají se s novými předměty a pomalu se z nich začínají stávat „malí-dospělí“). 

Program je zacílený na rozvoj sociálních dovedností, především v navazování zdravých vztahů mimo rodinu, ve schopnosti čelit sociálnímu tlaku, dovednosti rozhodovat se, efektivně řešit konflikty, podpoření protidrogových postojů a norem, nabídku pozitivní alternativy trávení volného času, seznámení s možnostmi řešení obtížných situací včetně možností, kam se obrátit v případě řešení různých problémů (a to vše v souvislosti s šikanou, návykovými látkami, zdravým školním klimatem, atd…). S tímto programem máme velmi dobré osobní zkušenosti.

Program se skládá z 2denního adaptačního kurzu (3x 3hodinový blok) a dále 6 bloků (každý po 3 vyučovacích hodinách), které se uskuteční ve škole v průběhu dopoledního vyučování. Je důležité, aby se programu účastnila třída jako celek. Děti prostřednictvím zážitkové pedagogiky absolvují spoustu soutěží a her zaměřených na spolupráci, důvěru a kreativitu.

Krajský úřad Ústeckého kraje vypisuje dotace na podporu těchto programů a my o ně samozřejmě budeme žádat, nicméně dotace není nároková a nepokryje nám celý program, takže je také nutná vaše finanční spoluúčast.

Věříme, že budete vy i vaše děti s programem spokojeni a pomůže nám všem k vytvoření příjemné školní atmosféry, aby měly děti na co vzpomínat.   

Na dlouhodobém programu spolupracujeme s neziskovou organizací Světlo Kadaň z. s., která má dlouholeté zkušenosti v této oblasti. Byla založena již v roce 1997. Primární prevenci ve školách realizuje již od roku 2008 a v roce 2014 jí byl udělen certifikát od MŠMT č. 13/14/1/CE pro programy školské všeobecné primární prevence na ZŠ, SŠ, SOU nazvaný "Světlem k prevenci". Více informací o organizaci se můžete také dozvědět na www.svetlokadanzs.cz.

 

V letošním školním roce čeká naše "šesťáky" komplexní program:

 

 

 

 

Aktualizováno dne 13. 09. 2018 (Bud).