Obsah

Dne 25. 05. 2018 začalo platit Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

V souvislosti s tímto nařízením přijala naše škola potřebná opatření a směrnice z toho vyplývající.

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizováno dne 26. 08. 2020 (Bud).