Obsah

9. třída - Školní rok 2015 / 2016

Třídní učitelka:    Mgr. Kateřina Štufková

 

Český jazyk: do 5.5.2016 přečíst knihu ze seznamu (viz složka "Povinná četba").

 

 

! Seznam pomůcek !

 

  • na výtvarnou výchovu:

tempery, vodovky, štětce (slabý, střední, silný - plochý i kulatý), suché křídy, fixy (alespoň 12 barev), nůžky, kelímek na vodu, hadřík, černá tuš, černý fix silný a střední

 

  • na tělesnou výchovu:

sportovní obuv (do tělocvičny i na hřiště), sportovní oděv a švihadlo

 

  • na matematiku: 

pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko, úhloměr, mikrotužka nebo tužka č. 3

 

 Rozvrh hodin 2015 / 2016

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Pondělí

Čj

M D Z F x SM

Úterý

Aj

Čj Nj Ov Vv x Rv

Středa

Ch

Čj Z D M x Tv/h Tv/h

Čtvrtek

Čj

M Nj Hv x Tv/d Tv/d

Pátek

Aj Aj Ch M F x    

 

 

 

  Vyučující

  Bc. Jana Budáková
 

Mgr. Blanka Kopecká

  

Mgr. Kateřina Štufková

 

Ing. Nikola Vild

 

Ing. Kristýna Bulejová

 

Veronika Mášková

  Dana Housková

 

 

 

!!! Ve školním roce 2015/2016  ve třídě opět vybíráme zálohu ve výši 500,- !!!

  • ​z této zálohy se budou odečítat úhrady prac. sešitů  a další platby (,,Adopce na dálku", besedy, divadla, apod....) 

 

* Přehled plateb 2015/2016

+ 500,-    záloha 2015 / 2016
+ 165,-    zbytek zálohy z 8. ročníku
+ 86,-    přeplatek za sešity (placeno v červnu)
- 213,-    AJ - pracovní sešit
- 135,-    M -  pracovní sešity ( 3 díly á 45,-)
- 69,-    Z  - pracovní sešit 
- 69,-    Př - pracovní sešit
- 69,-    Ch - pracovní sešit
- 60,-     Adopce na dálku
- 45,-     Představení: Poznej svůj rytmus
- 40,-     Muzikoterapie
-40,-    Divadelní představení
- 30,-    Vánoční besídka
   
   

* platí pro žáky, kteří se účastnili akcí a zálohu 500,- uhradili!