Obsah

 

8. třída - Školní rok 2015/2016

Třídní učitelka: Dana Housková

Český jazyk: do 5.5.2016 přečíst knihu ze seznamu (viz složka "Povinná četba").

 

Pomůcky na výtvarnou výchovu:

tempery, vodovky, štětce (slabý, střední, silný - plochý i kulatý), suché křídy, fixy (alespoň 12 barev), nůžky, kelímek na vodu, hadřík, černá tuš, černý fix silný a střední

 

Pomůcky na tělesnou výchovu:

sportovní obuv (do tělocvičny i na hřiště), sportovní oděv a švihadlo

 

Pomůcky na matematiku: 

pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko, úhloměr, mikrotužka nebo tužka č. 3

            

Rozvrh hodin 2015 / 2016

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Pondělí

Aj

   Čj      M     Aj     Nj      x    SM   

Úterý

D

    Z     Čj     F    Vv     x    Hv   

Středa

Čj

    Ch     M       Nj     x    Tvch    Tvch

Čtvrtek

D

    M     Aj    Čj    F      x    Tvd    Tvd

Pátek

         M    M    Z    Ch      

 

 

 

  Vyučující

Mgr. Blanka Kopecká

Mgr. Kateřina Štufková

Ing. Nikola Vild

Ing. Kristýna Bulejová

Veronika Mášková

Dana Housková

                                                                         

Ve školním roce 2015/2016 budeme ve třídě opět vybírat zálohu

ve výši 500 Kč/žák

  • ​z této zálohy se budou odečítat úhrady prac. sešitů  a další platby (,,Adopce na dálku", besedy, divadla, apod....) 

  * Platby 2015/2016

- 213 Kč

pracovní sešit Aj

 

+ 101 Kč

přeplatek za sešity

 

* k nahlédnutí u třídní učitelky