Obsah

Školní rok 2016/2017

Třídní učitelka: Veronika Mášková 

 

! Ve školním roce 2016/2017 budme během září ve třídě vybírat zálohu ve výši 500 Kč/žák.

(​z této zálohy se budou odečítat úhrady prac. sešitů a další platby, např. ,,Adopce na dálku", besedy, divadla, apod....)

 

Pomůcky na výtvarnou výchovu:

tempery, vodovky, štětce (slabý, střední, silný - plochý i kulatý), suché křídy, fixy (alespoň 12 barev), nůžky, kelímek na vodu, hadřík, černá tuš, černý fix silný a střední

 

Pomůcky na tělesnou výchovu:

sportovní obuv (do tělocvičny i na hřiště), sportovní oděv a švihadlo

 

Pomůcky na matematiku: 

pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko, úhloměr, mikrotužka nebo tužka č. 3