Navigace

Obsah

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov
Kadaňská 163
431 54  Vilémov

 

.Spojení:

BÚ: 294 554 489 / 0300 (ostatní platby ZŠ a MŠ)

       294 555 035 /0300 (pouze platby školní jídelny)
IČO: 477 95 620
Tel.: 474 397 183 (ředitelna)
datová schránka: mnxg7gv

 

Organizace školy:

 

Zaměstnanci ZŠ a MŠ Vilémov, okres Chomutov
Jméno a příjmení funkce kontakt
Mgr. Jana Budáková

ředitelka

výchovná poradkyně

koordinátorka ICT

budakova@skolavilemov.cz
Mgr. Kateřina Štufková

zástupkyně ředitelky

koordinátorka Školy OnLine

koordinátorka ŠVP

stufkova@skolavilemov.cz
Mateřská škola Náměstí 41

+420 474 397 135

 

Miroslava Rajnohová vedoucí učitelka MŠ rajnohova@skolavilemov.cz
Nikola Trnková učitelka MŠ trnkova@skolavilemov.cz
Lucie Laňková asistentka pedagoga MŠ lankova@skolavilemov.cz
Štěpánka Svítilová školnice MŠ, školní asistentka MŠ svitilova@skolavilemov.cz

I. stupeň ZŠ

Náměstí 41

+420 474 770 678
Mgr. Ludmila Mesmerová třídní učitelka - 1. ročník mesmerova@skolavilemov.cz
Mgr. Eva Novobilská třídní učitelka - 2. ročník novobilska@skolavilemov.cz
Mgr. Jiřina Kulvajtová

třídní učitelka - 3. ročník

vedoucí učitelka I. stupně ZŠ

kulvajtova@skolavilemov.cz
Pavlína Budáková třídní učitelka - 4. ročník budakovap@skolavilemov.cz
Bc. Petra Fousová třídní učitelka - 5. ročník fousova@skolavilemov.cz
Mgr. Hana Palmová učitelka palmova@skolavilemov.cz
Mgr. Jana Budáková učitelka budakova@skolavilemov.cz
Mgr. Dana Housková učitelka houskova@skolavilemov.cz
Eva Kotlanová asistentka pedagoga 2. ročník kotlanova@skolavilemov.cz
Bc. Lucie Kadlecová

asistentka pedagoga 5. ročník

kadlecova@skolavilemov.cz
II. stupeň ZŠ Kadaňská 163 +420 474 397 183
Bc. Sandra Ritterová třídní učitelka - 6. ročník pikartova@skolavilemov.cz
Veronika Mášková

třídní učitelka - 7. ročník

koordinátorka EVVO

maskova@skolavilemov.cz
Bc. Milena Johanová

třídní učitelka - 8. ročník

metodička prevence

johanova@skolavilemov.cz
Mgr. Dana Housková třídní učitelka - 9. ročník houskova@skolavilemov.cz
Mgr. Jana Budáková učitelka budakova@skolavilemov.cz
Mgr. Kateřina Štufková učitelka stufkova@skolavilemov.cz
Mgr. Blanka Kopecká učitelka kopecka@skolavilemov.cz
Mgr. Alena Fialová učitelka fialova@skolavilemov.cz
Pavlína Budáková učitelka budakovap@skolavilemov.cz
Bc. Nela Rauscherová, DiS. asistentka pedagoga 6. ročník rauscherova@skolavilemov.cz
Hana Choutková

asistentka pedagoga 7. ročník

choutkova@skolavilemov.cz
Miloslava Fiřtová asistentka pedagoga 7. ročník firtova@skolavilemov.cz
Dana Tomanová asistentka pedagoga 8. ročník tomanova@skolavilemov.cz
Školní družina Kadaňská 186 +420 731 506 035
Jaroslava Danišíková vedoucí vychovatelka ŠD danisikova@skolavilemov.cz
Bc. Lucie Kadlecová vychovatelka ŠD kadlecova@skolavilemov.cz
Lucie Laňková

školní asistent ŠD

lankova@skolavilemov.cz
Školní jídelna Náměstí 1

+420 727 834 188

Veronika Čuprejová vedoucí ŠJ cuprejova@skolavilemov.cz
Miroslav Kolda kuchař  kolda@skolavilemov.cz
Jana Drábiková pracovnice provozu drabikova@skolavilemov.cz
Zdeňka Fefrčíková pracovnice provozu fefrcikova@skolavilemov.cz
Hospodářský úsek školy Kadaňská 163 +420 474 397 183
Milada Pokorná účetní pokorna@skolavilemov.cz
Věra Markusová

školnice + uklízečka II. stupeň

markusova@skolavilemov.cz
Miroslava Markusová uklízečka I. stupeň + ŠD markusovam@skolavilemov.cz
Štěpánka Svítilová  školnice + uklízečka MŠ svitilova@skolavilemov.cz

 

Aktualizováno 27. 08. 2020 (Máš).