Navigace

Obsah

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov
Kadaňská 163
431 54  Vilémov

 

.Spojení:

BÚ: 942 188 369 / 0800
IČO: 477 95 620
Tel.: 474 397 183 (ředitelna)
datová schránka: mnxg7gv

 

Organizace školy:

 

Zaměstnanci ZŠ a MŠ Vilémov, okres Chomutov
Jméno a příjmení funkce kontakt
Mgr. Jana Budáková

ředitelka

výchovná poradkyně

koordinátorka ICT

budakova@skolavilemov.cz
Mgr. Kateřina Štufková

zástupkyně ředitelky

koordinátorka Školy OnLine

koordinátorka ŠVP

stufkova@skolavilemov.cz
Mateřská škola Náměstí 41

+420 474 397 135

+420 723 333 057

Miroslava Rajnohová vedoucí učitelka MŠ rajnohova@skolavilemov.cz
Nikola Trnková učitelka MŠ trnkova@skolavilemov.cz
Lucie Laňková asistentka pedagoga MŠ lankova@skolavilemov.cz
Štěpánka Svítilová školnice MŠ, školní asistentka MŠ svitilova@skolavilemov.cz

I. stupeň ZŠ

Náměstí 41

+420 474 770 678
Mgr. Eva Novobilská

třídní učitelka - 1. ročník

novobilska@skolavilemov.cz
Mgr. Jiřina Kulvajtová

třídní učitelka - 2. ročník

vedoucí učitelka I. stupně ZŠ

kulvajtova@skolavilemov.cz
Mgr. Ludmila Mesmerová třídní učitelka - 3. ročník mesmerova@skolavilemov.cz
Bc. Petra Fousová třídní učitelka - 4. ročník fousova@skolavilemov.cz
Mgr. Hana Palmová třídní učitelka - 5. ročník palmova@skolavilemov.cz
Mgr. Jana Budáková učitelka budakova@skolavilemov.cz
Bc. Dana Housková učitelka houskova@skolavilemov.cz
Mgr. Blanka Kopecká učitelka kopecka@skolavilemov.cz
Eva Kotlanová asistentka pedagoga 1. ročník kotlanova@skolavilemov.cz
Bc. Lucie Kadlecová

asistentka pedagoga 2. ročník

kadlecova@skolavilemov.cz
Pavlína Budáková asistentka pedagoga 5. ročník, učitelka budakovap@skolavilemov.cz
II. stupeň ZŠ Kadaňská 163 +420 474 397 183
Veronika Mášková

třídní učitelka - 6. ročník

koordinátorka EVVO

maskova@skolavilemov.cz
Bc. Milena Johanová

třídní učitelka - 7. ročník

metodička prevence

johanova@skolavilemov.cz
Bc. Dana Housková třídní učitelka - 8. ročník houskova@skolavilemov.cz
Bc. Sandra Pikartová třídní učitelka - 9. ročník pikartova@skolavilemov.cz
Mgr. Jana Budáková učitelka budakova@skolavilemov.cz
Mgr. Kateřina Štufková učitelka stufkova@skolavilemov.cz
Mgr. Blanka Kopecká učitelka kopecka@skolavilemov.cz
Mgr. Alena Fialová učitelka fialova@skolavilemov.cz
Pavlína Budáková učitelka budakovap@skolavilemov.cz
Hana Choutková

asistentka pedagoga 6. ročník

choutkova@skolavilemov.cz
Miloslava Fiřtová asistentka pedagoga 6. ročník firtova@skolavilemov.cz
Školní družina Kadaňská 186 +420 731 506 035
Jaroslava Danišíková vedoucí vychovatelka ŠD danisikova@skolavilemov.cz
Bc. Lucie Kadlecová vychovatelka ŠD kadlecova@skolavilemov.cz
Školní jídelna Náměstí 1

+420 474 397 005

 

Veronika Čuprejová vedoucí ŠJ cuprejova@skolavilemov.cz
Miroslav Kolda kuchař  kolda@skolavilemov.cz
Jana Drábiková pracovnice provozu drabikova@skolavilemov.cz
Zdeňka Fefrčíková pracovnice provozu fefrcikova@skolavilemov.cz
Štěpánka Svítilová pracovnice provozu svitilova@skolavilemov.cz
Hospodářský úsek školy Kadaňská 163 +420 474 397 183
Aleš Kotlan účetní kotlan@skolavilemov.cz
Věra Markusová

školnice + uklízečka II. stupeň

markusova@skolavilemov.cz
Miroslava Markusová uklízečka I. stupeň + ŠD markusovam@skolavilemov.cz
Štěpánka Svítilová  školnice + uklízečka MŠ svitilova@skolavilemov.cz

 

Aktualizováno 01. 01. 2020 (BudJ).