Obsah

Techmania Plzeň

Výlet do vzdělávacího centra

Žáci deváté třídy jeli společně s tercií z kadaňského Gymnázia do Plzně do vzdělávacího centra Techmánia. Ihned po příjezdu shlédli krátký film Kosmix 2D, který byl určen pro pětileté děti, nicméně zajímavé informace o vesmírné stanici poskytl. Poté měli žáci volný rozchod po jednotlivých stanovištích. Nejdříve všechny prolétli, pak si zakoupili vydatný oběd v podobě plzeňského kebabu, a když byli pořádně posilněni, vydali se na druhé kolo prohlídky :-). Mezitím již někteří návštěvníci centra odešli a naši měli pro sebe více prostou. Téměř každý se nakonec někde našel..... chlapce asi nejvíce zaujala práce s bagrem :-) a paní učitelka se zdržela u vodních her. Musím všechny moc pochválit za vzorné chování - devítka slušně reprezentovala naši školu.