Navigace

Obsah

logo

EU - peníze školám

 

EU - peníze školám

Dotace č.: CZ.1.07/1.4.00/21.1173

Oblast podpory: OP VK

Datum realizace: únor 2011 - červenec 2013

Objem financí: Kč 841.119,-

 

     Od února roku 2011 do července roku 2013 byla naše škola zapojena do projektu "EU - peníze školám". Součástí tohoto projektu bylo vytvoření digitálních učebních materiálů (DUMy). Níže je uveden seznam pedagogických pracovníků, vytvořených DUM a e-mailová adresa, na které jsou vytvořené materiály k dispozici.

 

 

Bc. Budáková Jana                                        budakova.jana@seznam.cz

          DUMy:   Anglický jazyk pro 1.-9. ročník                  zde ke stažení

                         Hudební výchova pro 6.-9. ročník             zde ke stažení

 

Kšírová Miroslava                                          skolvil.ksi@seznam.cz

         DUMy:   Fyzika pro 6.-9. ročník                               zde ke stažení

                        Informatika pro 6.-9. ročník                     zde ke stažení

 

Mgr. Kulvajtová Jiřina                                    kulvajtova@seznam.cz

          DUMy:   Český jazyk pro 1. ročník                          zde ke stažení

                         Svět kolem nás pro 1.-2. ročník               zde ke stažení

 

Mgr. Lučanová Ludmila                                 lucanova2@seznam.cz

          DUMy:   Český jazyk a literatura pro 2. ročník       zde ke stažení

                         Svět kolem nás pro 3. ročník                    zde ke stažení

 

Mášková Veronika                                       skolvil.mas@seznam.cz

          DUMy:   Německý jazyk pro 7.-9. ročník                zde ke stažení

                         Dějepis pro 6.-9. ročník                             zde ke stažení

 

Bc. Novobilská Eva                                     eva86@seznam.cz

          DUMy:   Matematika pro 1.-5. ročník                    zde ke stažení

                         Vlastivěda pro 4. ročník                           zde ke stažení

 

Mgr. Palmová Hana                                    palmapa@seznam.cz

          DUMy:   Český jazyk pro 3.-4. ročník                   zde ke stažení

                         Přírodověda pro 4. ročník                      zde ke stažení

 

Mgr. Prokešová Lenka                               lenka.prokesova.92@seznam.cz

          DUMy:   Matematika pro 6.-9. ročník                      zde ke stažení

                         Lidé a Země pro 6.-9. ročník                     zde ke stažení

 

Mgr. Štufková Kateřina                              skolvil.stu@seznam.cz

          DUMy:   Biologie člověka pro 8. ročník                  zde ke stažení

                         Informační technologie pro 6. ročník     zde ke stažení