Navigace

Obsah

 • Slunečnice II ZŠ MŠ Vilémov
  • Dotace č.: 18_063/0014995-01
  • Registrační č.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014995
  • Oblast podpory: OP VVV
  • Datum realizace: 01.09.2019 - 31.08.2021
  • Objem financí: Kč 1.147.198,-

 

 

Projekt je zaměřen na: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, spolupráce s veřejností.

Kromě dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků naší školy bude z projektu mimo jiné financován také školní asistent, doučování žáků, badatelský klub a také některé pomůcky sloužící pro další výuku a rozvoj našich žáků.

 

XXXXXXXX

 

 • Výuka plavání 
  • Poskytovatel dotace: MŠMT
  • Číslo jednací: MSMT-10011/2018-11
  • Číslo smlouvy u poskytovatele: PLAV-02-0163/2018
  • Datum realizace: 19. 09. 2018 - 21. 11. 2018
  • Objem financí: Kč 40.260,-

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo na období od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018  třetí etapu rozvojového programu na podporu výuky plavání podle § 171 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Opět jsme se snažili nezůstat pozadu a škola se do projektu zapojila.

Díky tomuto projektu mají děti z dotace plně hrazenu dopravu na plavecký kurz a zpět, což v případě venkovských škol, jako je ta naše, může mnohdy znamenat významnou úsporu v rodinných rozpočtech.

 

XXXXXXXX

 

 

 • Slunečnice
  • Dotace č.: 16_022/0005408-01
  • Registrační č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005408
  • Oblast podpory: OP VVV
  • Datum realizace: 01.09.2017 - 31.08.2019
  • Objem financí: Kč 734.620,-

 

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podporu extrakurikulárních aktivit, spolpráci s rodiči dětí a žáků.

Kromě dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků naší školy bude z projektu mimo jiné financován také asistent pedagoga, doučování žáků, klub zábavné logiky a také některé pomůcky sloužící pro další výuku a rozvoj našich žáků.