Navigace

Obsah

Informace k provozu školy od 18.11.2020

Typ: náš tip
Návrat žáků 1. a 2. třídy do školních lavic.

 

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

od 18.11.2020 se vrací k prezenční výuce (přímo ve škole) žáci 1. a 2. třídy. Vyučování bude probíhat standardně dle klasického rozvrhu. Prezenční výuka je pro všechny tyto žáky povinná. Pokud máte závažný důvod k tomu, aby se vaše dítě dále vzdělávalo distančně, je možné písemně zažádat ředitelku školy o individuální vzdělávací plán. V takovém případě vám bude třídní učitelka poskytovat podklady k výuce,  které si budete moci vyzvednout ve škole, případně v elektronické podobě a dále budete s dítětem pracovat sami individuálně doma (ale bez možnosti on-line podpory a kontroly úkolů). Poté bude žáka čekat přezkoušení ze zadané látky přímo ve škole. 

Souhrn opatření od 18.11.2020:

 • prezenční výuka je povinná pro žáky 1. a 2. třídy (dle klasického rozvrhu)
 • ostatní třídy pokračují v distanční výuce dle stávajících rozvrhů
 • žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole
 • je nadále zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání 
 • ve škole se bude v zvýšené míře větrat i v průběhu vyučovacích hodin, a proto doporučujeme dětem, aby měly s sebou více vrstev oblečení případně malou deku, do které se budou moci zabalit
 • provoz školní družiny je zajištěn ráno od 06:00 h i odpoledne do 16:00 h ve 2 samostantých skupinách - 1. třída bude mít školní družinu ve své třídě, 2. třída bude mít školní družinu v prostorách školní družiny
 • provoz školní jídelny je zajištěn
  • je nutné přihlásit dětem obědy
   • elektronicky přes aplikaci,
   • mailem na cuprejova@skolavilemov.cz nebo
   • SMS na telefonním čísle 727 834 188
  • žáci 1. a 2. třídy se budou stravovat přímo ve školní jídelně,
  • ostatní žáci mohou obědy odebírat do jídlonosičů (konzumace ve školní jídelně je pro ně zakázána)
 • jsou možné individuální konzultace (vždy pouze 1 vyučující + 1 žák + případně 1 zákonný zástupce), škola je však prozatím hromadně neobnovuje s ohledem na stávající on-line rozvrh (v případě nezbytné potřeby konzultace je možné se domluvit s konkrétním vyučujícím mailem)

 

 


Vytvořeno: 16. 11. 2020
Poslední aktualizace: 16. 11. 2020 08:42
Autor: Správce Webu