Navigace

Obsah

Dobrovolné vzdělávací aktivity školy pro žáky 1. stupně od 25. 05. 2020

Typ: ostatní
Vážení rodiče a zákonní zástupci,

ráda bych vás informovala o organizačních opatřeních při plánovaném otevření škol pro žáky 1. stupně.

 

Od pondělí 25. 05. 2020 je z pokynu MŠMT umožněna osobní přítomnost žáků základních škol nepovinného charakteru formou školních skupin. Všechny podmínky dobrovolné vzdělávací aktivity žáků 1. stupně bude složité dodržet a některé za současného stavu nelze realizovat. Chápeme snahu ulevit mnohdy již “vyčerpaným” rodičům, ale nejsme si jisti, zda je takto naplňován nejlepší zájem dětí. Zamyslete se, prosím, spolu se mnou, jen nad některými skutečnostmi:

 

  • V květnu a červnu již bývá pobyt v našich třídách náročný i za "normálních” podmínek. Jak budou děti snášet několikahodinový pobyt ve škole zejména v odpoledních blocích neustále v rouškách? Navíc mohou být ve skupinách složených z různých tříd.

 

  • Jaká bude panovat atmosféra ve skupině, kde budou děti neustále napomínány, aby udržovaly rozestupy 1,5 metru od sebe a nevytvářely skupinky?

 

  • Škola bude prostory tříd, chodeb, toalet a dalších společných prostor desinfikovat několikrát denně, stejně tak si neustále budou desinfikovat ruce i děti a pedagogové. V tomto prostředí se budou děti po většinu dne pohybovat a desinfekci vdechovat.

 

  • Při každém pohybu po třídě a o přestávkách na chodbě a na toalety budou muset děti mít roušku a ochranný štít (štíty zajišťuje škola), při odpoledních aktivitách prakticky neustále.


Takových aspektů je mnoho. Samostatnou kapitolou je školní stravování, které za předpokladu plnohodnotného oběda nelze v nízkých počtech strávníků ufinancovat. Aby se však s respektováním nařízení Vlády v našich podmínkách všichni najedli, budou dle přihlášeného počtu dětí muset být utvořeny skupiny. První skupina by šla na oběd v 11:00 h a poslední skupina až v 13:15 h.


Někteří naši učitelé spadají do rizikové skupiny a nebudou se tedy moci prezenční výuky účastnit. Pro všechny děti, včetně prvostupňových, bude nadále pokračovat v nezměněné podobě vzdálená výuka. Podle počtu přihlášených žáků bude pedagogická činnost zabezpečena zejména asistentkami pedagoga a vychovatelkami školní družiny.


Vážení rodiče, škola bude na přítomnost žáků od 25. května připravena. Zvažte však, zda je účast Vašich dětí, s ohledem na výše uvedené, opravdu nutná. Zde máte k dispozici důležité organizační a provozní informace:

 

 

Pro přihlášení žáka do školní skupiny je nutné vytisknout, vyplnit, podepsat a doručit do ředitelny školy do 18. 05. 2020 následující dokumenty:

 

Po tomto datu již nebude možné dítě do školní skupiny přihlásit. O složení jednotlivých skupin rozhoduje ředitelka školy s ohledem na organizační možnosti školy. Skupina je po celou dobu neměnná.

 

Organizační pokyny pro jednotlivé skupiny zveřejníme na stránkách školy 20. 05. 2020. O zařazení vašeho dítěte do konkrétní skupiny budete informováni prostřednictvím školního informačního systému Škola OnLine.

 

Mgr. Jana Budáková, ředitelka školy


Vytvořeno: 13. 5. 2020
Poslední aktualizace: 13. 5. 2020 11:54
Autor: Správce Webu