Navigace

Obsah

Školní jídelna

 

UPOZORNĚNÍ

 

 • Od 1.9.2018 se mění ceny jídel, viz tabulka "Kategorie - oběd" níže.

 

 • Dne 28. 06. 2019 jsou všichni školní strávníci automaticky odhlášeni, v případě zájmu o oběd je nutné si jej objednat individuálně - oběd se bude vydávat od 10:00 h (jídelníček pro tento den upřesní Veronika Čuprejová v pátek 21. 06. 2019)

 

 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ŠJ

 • vedoucí školní jídelny
 • Čuprejová Veronika
 • kuchař
 • Kolda Miroslav
 • pracovnice provozu
 • Drábiková Jana
 • pracovnice provozu
 • Fefrčíková Zdeňka

 

 

PROVOZ ŠJ
 • Pracovní doba
06:00 - 14:30 hodin
 • Placení stravného v hotovosti
07:00 - 08:00 hodin
 • Provozní doba
10:30 - 13:00 hodin
 • Výdej do jídlonosičů
10:00 - 11:00 hodin

 

Výše stravného:

• Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí vyhl. 107/2005 Sb. O školním stravování platná od 8. 3. 2005, příloha č. 2.

• Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 – 4.

 

Kategorie – oběd:

1.         2 – 6 let  20,-Kč
2.         7 – 10 let  22,-Kč
3.         11 – 14 let  24,-Kč
4.         nad 15 let 27,-Kč

                    

                 

Kategorie – Svačiny (bez rozdílu věku):

1.         ranní  10,-Kč
2.         odpolední  9,-Kč

                 

 

                     

1. Každý žák základní školy má možnost stravovat se ve školní jídelně.

2. Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 10:30 hod. do 13:00 hod. v doprovodu pedagogů.

3. Začátek a konec výdeje je od 11:00 hod. do 13:00 hod. Pro cizí strávníky je výdej od 10:00 hod. do 11:00 hod.

4. Přihlašování a odhlašování je vždy do 08:00 hod. stávajícího dne (telefonicky, osobně, e-mailem – viz kontakty níže uvedené)

5. Placení obědů je možné hotově nebo přes účet. Zpravidla je termín placení do 25. dne předcházejícího měsíce. Nemá-li strávník zaplacený oběd do posledního pracovního dne v měsíci, nemá nárok na oběd první pracovní den dalšího měsíce. Pokud strávník zaplatí oběd později, dostane oběd až následující den. Přeplatky stravného jsou vyúčtovány vždy v červenci a v lednu za celé pololetí.

6. Za neodhlášený a neodebraný oběd se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.

7. Svátky a prázdniny jsou automaticky odhlášeny. Při provozu o prázdninách musí být docházka nahlášena předem.

Cena stravného v bodě č. 7:

1.         2 – 6 let    Kč 
2.         7 – 10 let    Kč
3.         11 - 14 let   Kč
4.         nad 15 let   Kč

       

Aktulizováno 02. 01. 2018 (Bud).

xxx