Navigace

Obsah

Školní jídelna aktuálně:

 

 • Navýšení ceny obědů od 1.4.2020

Vážení strávníci,

od 1. 4. 2020 dojde k navýšení ceny obědů z důvodu neustále rostoucích cen potravin a energií.

Strávnící, kteří mají nastavené trvalé příkazy, prosím o navýšení o  50,- měsíčně.

Přehled cen naleznete v přiloženém dokumentu, v budovách školy a také v ŠJ.

Děkuji za pochopení

                   Navýšení cen  obědů od 1.4.2020

 

 

 • Objednávání obědů přes internet od 01. 05. 2019:

Vážení rodiče, strávníci,

v rámci zkvalitňování služeb jídelny Vám nabízíme novou službu - objednávání stravy Internetem.

Aplikace strava.cz Vám umožní přihlašovat či odhlašovat stravu prakticky odkudkoli a kdykoli.  Přihlašování probíhá pod uživatelským jménem a je chráněno heslem (kartičky s přihl. Údaji Vám budou vydány třídním učitelem). Spuštění služby proběhlo již 1.4.2019, můžete ji tedy začít využívat ihned.

Od 1.5. již nebude možné přihlašovat ani odhlašovat stravu jiným, než-li tímto způsobem.

V aplikaci najdete vždy aktuální informace o vydané stravě, stavu vašeho konta, můžete také sledovat historii vašich objednávek a plateb za stravu.

Přihlašovat stravu můžete do 14:00 předchozího pracovního dne (tzn. v pondělí  max. do 14:00 přihlásíte oběd na úterý atd.), pouze odhlašovat (v případě nemoci) pak do 8:00 téhož dne.

Mobilní aplikaci strava.cz pro telefony a tablety s operačním systémem Android si můžete zdarma stáhnout na Google Play, odkaz pro stažení najdete na www.strava.cz

APELUJEME NA STRÁVNÍKY, ABY  PLATILI VČAS, VŽDY DO POSLEDNÍHO DNE PŘEDCHOZÍHO MĚSÍCE - HOTOVĚ A DO 22. V MĚSÍCI NA BÚ ŠKOLY!

PO ZAPLACENÍ (HOTOVĚ I PŘEVODEM) MÁTE AUTOMATICKY POŽADOVANÉ OBĚDY PŘIHLÁŠENÉ.

 

Aktualizováno 02. 09. 2019 (Bud).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ŠJ

 • vedoucí školní jídelny
 • Čuprejová Veronika
 • kuchař
 • Kolda Miroslav
 • pracovnice provozu
 • Drábiková Jana
 • pracovnice provozu
 • Fefrčíková Zdeňka

 

 

PROVOZ ŠJ
 • Pracovní doba
06:00 - 14:30 hodin
 • Placení stravného v hotovosti
07:00 - 08:00 hodin
 • Provozní doba
10:30 - 13:00 hodin
 • Výdej do jídlonosičů
10:00 - 11:00 hodin

 

Výše stravného:

• Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí vyhl. 107/2005 Sb. O školním stravování platná od 8. 3. 2005, příloha č. 2.

• Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 – 4.

 

Kategorie – oběd:

1.         2 – 6 let  22,-Kč
2.         7 – 10 let  24,-Kč
3.         11 – 14 let  26,-Kč
4.         nad 15 let 29,-Kč

                    

                 

Kategorie – Svačiny (bez rozdílu věku):

1.         ranní  10,-Kč
2.         odpolední  9,-Kč

                 

 

                     

1. Každý žák základní školy má možnost stravovat se ve školní jídelně.

2. Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 10:30 hod. do 13:00 hod. v doprovodu pedagogů.

3. Začátek a konec výdeje je od 11:00 hod. do 13:00 hod. Pro cizí strávníky je výdej od 10:00 hod. do 11:00 hod.

4. Přihlašování a odhlašování je vždy do 08:00 hod. stávajícího dne (telefonicky, osobně, e-mailem – viz kontakty níže uvedené)

5. Placení obědů je možné hotově nebo přes účet. Zpravidla je termín placení do 25. dne předcházejícího měsíce. Nemá-li strávník zaplacený oběd do posledního pracovního dne v měsíci, nemá nárok na oběd první pracovní den dalšího měsíce. Pokud strávník zaplatí oběd později, dostane oběd až následující den. Přeplatky stravného jsou vyúčtovány vždy v červenci a v lednu za celé pololetí.

6. Za neodhlášený a neodebraný oběd se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.

7. Svátky a prázdniny jsou automaticky odhlášeny. Při provozu o prázdninách musí být docházka nahlášena předem.

Cena stravného v bodě č. 7:

1.         2 – 6 let    Kč 
2.         7 – 10 let    Kč
3.         11 - 14 let   Kč
4.         nad 15 let   Kč

       

Aktulizováno 02. 01. 2018 (Bud).

xxx