Navigace

Obsah

Školní jídelna aktuálně:

 

OD 30.11. MAJÍ VŠICHNI ŽÁCI PŘIHLÁŠENÉ OBĚDY (VČETNĚ ŽÁKŮ, KTEŘÍ SE VZDĚLÁVAJÍ ON-LINE A MAJÍ NA OBĚD NÁROK - MUSÍ SI HO VŠAK ODEBRAT DO JÍDLONOSIČE, A TO OD 10:00 DO 12:00)

V PŘÍPADĚ, ŽE OBĚD ODEBÍRAT NEBUDOU, MUSÍ SI JEJ ODHLÁSIT PŘES APLIKACI "STRAVA".

Veronika Čuprejová, vedoucí školní jídelny

Aktualizace dne 27. 11. 2020 (ČupV).

XXXXXXX

 

!!!POZOR,  ZMĚNA ČÍSLA BĚŽNÉHO ÚČTU!!!

Nově máme toto číslo účtu pro zasílání plateb za obědy: 294 555 035/0300

 

 

Výdej jídel strávníkům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem

Nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i dětem/žákům/studentům (strávníci), kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Strávníci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat.

Prosíme o odhlašování obědů do 20:00 h předchozího dne.

 

Aktualizováno dne 13. 10. 2020 (BudJ).

 

 

XXXXXXX

* Navýšení ceny obědů od 1.9.2020

Vážení strávníci,

od 1. 9. 2020 dojde k navýšení cen obědů, a to následovně:

 

SKUPINA STRÁVNÍKŮ

OBĚD

(O)

PŘESNÍDÁVKA

(P)

SVAČINA

(S)

VÝŠE ZÁLOHY

MŠ 3 - 6 let

24,-Kč

11,-Kč

10,-Kč

1 150,-Kč

 O+P 950,-Kč

 P 450,-Kč

MŠ 7 let

26,-Kč

11,-Kč

10,-Kč

950,-Kč

O+P 750,-Kč

 P 250,-Kč

7 - 10 let

26,-Kč

   

550,-Kč

11 - 14 let

28,-Kč

   

600,-Kč

15 a více let

32,-Kč

   

650,-Kč

DŮCHODCI

54,-Kč

   

1100,-Kč

OBEC

27,-Kč

   

550,-Kč

ZAMĚSTNANCI

19,-Kč

   

400,-Kč

 

Pokud hradíte stravu zálohově na běžný účet školy, prosím, nastavte si výše předepsané částky záloh.

Do poznámky prosím uveďte jméno a příjmení strávníka a třídu/kategorii.

Platby, které nebudou odpovídat výše předepsané částce, nebo nebudou označeny jménem strávníka, budou z BÚ školy automaticky vráceny zpět na účet, ze kterého byly odeslané.

 

Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí vyhl. 107/2005 Sb. O školním stravování platná od 8. 3. 2005, příloha č. 2.

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 – 4.

Každý žák základní školy má možnost stravovat se ve školní jídelně.

Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 10:30 hod. do 13:00 hod. v doprovodu pedagogů.

Začátek a konec výdeje je od 11:00 hod. do 13:00 hod. Pro cizí strávníky je výdej od 10:00 hod. do 11:00 hod.

Placení obědů je možné hotově nebo přes účet. Zpravidla je termín placení do 25. dne předcházejícího měsíce. Nemá-li strávník zaplacený oběd do posledního pracovního dne v měsíci, nemá nárok na oběd první pracovní den dalšího měsíce. Pokud strávník zaplatí oběd později, dostane oběd až následující den. Přeplatky stravného jsou vyúčtovány vždy v červenci a v lednu za celé pololetí.

Za neodhlášený a neodebraný oběd se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.

Svátky a prázdniny jsou automaticky odhlášeny. Při provozu o prázdninách musí být docházka nahlášena předem.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Objednávání obědů přes internet na www.strava.cz

 

Vážení rodiče, strávníci,

v rámci zkvalitňování služeb jídelny Vám nabízíme službu - objednávání stravy Internetem.

Aplikace strava.cz Vám umožní přihlašovat či odhlašovat stravu prakticky odkudkoli a kdykoli.  Přihlašování probíhá pod uživatelským jménem a je chráněno heslem (přihlašovací údaje Vám sdělím, jakmile se přihlásíte ke stravování).

Není možné přihlašovat ani odhlašovat stravu jiným, než-li tímto způsobem, v případě nutnosti mne však neváhejte kontaktovat.

V aplikaci najdete vždy aktuální informace o vydané stravě, stavu vašeho konta, můžete také sledovat historii vašich objednávek a plateb za stravu.

Přihlašovat stravu můžete do 14:00 předchozího pracovního dne (tzn. v pondělí  max. do 14:00 přihlásíte oběd na úterý atd.), pouze odhlašovat (v případě nemoci) pak do 8:00 téhož dne.

Mobilní aplikaci strava.cz pro telefony a tablety s operačním systémem Android si můžete zdarma stáhnout na Google Play, odkaz pro stažení najdete na www.strava.cz

APELUJEME NA STRÁVNÍKY, ABY  PLATILI VČAS, VŽDY DO POSLEDNÍHO DNE PŘEDCHOZÍHO MĚSÍCE - HOTOVĚ A DO 22. V MĚSÍCI NA BÚ ŠKOLY!

PO ZAPLACENÍ (HOTOVĚ I PŘEVODEM) MÁTE AUTOMATICKY POŽADOVANÉ OBĚDY PŘIHLÁŠENÉ.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ŠJ

 • vedoucí školní jídelny
 • Čuprejová Veronika
 • kuchař
 • Kolda Miroslav
 • pracovnice provozu
 • Drábiková Jana
 • pracovnice provozu
 • Fefrčíková Zdeňka

 

 

PROVOZ ŠJ
 • Pracovní doba
06:00 - 14:30 hodin
 • Placení stravného v hotovosti
07:00 - 08:00 hodin
 • Provozní doba
10:30 - 13:00 hodin
 • Výdej do jídlonosičů
10:00 - 11:00 hodin

 

                    

 

 

       

Aktulizováno 24.08.2020  (Čup) 

xxx