Obsah

 

Dne 03. 05. 2017 proběhl zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy.

                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

Rozhodnutí o přijetí žáků k předškolnímu vzdělávání v MŠ od školního roku 2017/2018

 

Čj.: ZS-SZ-201709

Datum: 31. 05. 2017

 

Statutární zástupkyně školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov, rozhodla podle ustanovení §34 odst. 3 a 4, §165 odst. 2, písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), v platném znění takto:

 

k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy se přijímají děti s těmito registračními čísly:

 

Pořadové číslo

Registrační číslo

Výsledek zápisu

1.

01/2017

Přijat/a

2.

04/2017

Přijat/a

3.

05/2017

Přijat/a

4.

06/2017

Přijat/a

5.

07/2017

Přijat/a

 

 

Zveřejněno v MŠ a na www.skola-vilemov.cz dne 02. 06. 2017.

 

 

 

 

Mgr. Jana Budáková

statutární zástupce

ZŠ a MŠ Vilémov, okres Chomutov