Obsah

Zápis do mateřské školy

 

      Dne 20. dubna 2016 se konal zápis do mateřské školy na školní rok 2016/2017.

     Ředitelka školy v z., jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov, podle ustanovení §34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), rozhodla v souladu s § 165 odst. 2 písm. b) školského zákona v řízení o žádosti podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto:

 

               č. 01/2015       se přijímá

               č. 02/2015       se přijímá

               č. 03/2015       se přijímá

               č. 04/2015       se přijímá

               č. 05/2015       se nepřijímá

               č. 06/2015       se nepřijímá

               č. 07/2015       se přijímá

                 

k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2016/2017.

 

Čísla 05/2016 a 06/2016 se nepřijímají z důvodu naplnění kapacity předškolního zařízení. Avšak při uvolnění místa v předškolním zařízení budou tito přijati přednostně.

 

Rozhodnutí jsou připravena k vyzvednutí v kanceláři sl. Jeníčkové na vyšším stupni.

                 Pondělí - čtvrtek          06:30 - 10:30   a   13:00 - 15:00

                 Pátek                            06:30 - 10:30

V jinou dobu po předchozí telefonické dohodě na tel. č. 728 060 243.

 

Aktualizováno 12. 05. 2016