Navigace

Obsah

 

Zápis do mateřské školy

 

Statutární zástupkyně školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov, rozhoduje o přijetí podle ustanovení §34 odst. 3 a 4, §165 odst. 2, písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), v platném znění.

     

 

Rozhodnutí budou připravena k vyzvednutí v ředitelně,

Kadaňská 163 (budova vyššího stupně) od 07. 06. 2019

a v ostatní dny vždy v pátek od 08:00 do 10:00 h.

 

                                                                                                            

 

 

 

 

Aktualizováno 24. 05. 2019 (Bud).